Trwa ładowanie...
d27vhhn
d27vhhn
espi

ATM SYSTEMY INFORMATYCZNE S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (1...

ATM SYSTEMY INFORMATYCZNE S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (18/2012)
Share
d27vhhn
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2012
Data sporządzenia: 2012-06-12
Skrócona nazwa emitenta
ATM SYSTEMY INFORMATYCZNE S.A.
Temat
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ATM Systemy Informatyczne S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 11 czerwca 2012 roku Rada Nadzorcza Spółki, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki pod nazwą (firmą): PKF Audyt sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Elbląska 15/17 01-747 Warszawa wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 548. Zarząd Spółki został upoważniony do zawarcia umowy z wybranym audytorem obejmującej przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego jednostkowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2012 oraz przeglądu sprawozdania śródrocznego jednostkowego i skonsolidowanego Spółki za rok 2012.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ATM SYSTEMY INFORMATYCZNE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ATM SYSTEMY INFORMATYCZNE S.A. Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
04-186 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Grochowska 21a
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
954-23-57-358 276930771
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-06-12 Roman Szwed Prezes Zarządu
2012-06-12 Iwona Bakuła Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d27vhhn

Podziel się opinią

Share
d27vhhn
d27vhhn