Trwa ładowanie...
dsoken6
dsoken6
espi

AZOTY TARNÓW - Informacja osoby zobowiązanej o transakcjach na papierach wartościowych Zakładów A...

AZOTY TARNÓW - Informacja osoby zobowiązanej o transakcjach na papierach wartościowych Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. (32/2012)
Share
dsoken6

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 32 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | AZOTY TARNÓW | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja osoby zobowiązanej o transakcjach na papierach wartościowych Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. (dalej: "Spółka") informuje, że w dniu 12 czerwca 2012 roku otrzymał od Pana Ryszarda Trepczyńskiego cztery informacje z dnia 5 czerwca 2012 roku o nabyciu przez Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień" (dalej OFE PZU "Złota Jesień"), akcji Spółki (w której Pan Ryszard Trepczyński pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej). Pan Ryszard Trepczyński pełni funkcję Członka Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. a więc jest osobą z OFE PZU "Złota Jesień" blisko związaną w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 lit a) Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Akcje zostały nabyte przez OFE PZU "Złota Jesień" w dniach: - 30 maja 2012 r. w ilości 9.851 sztuk w wyniku transakcji zawartej w trakcie sesji zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Cena transakcji wyniosła 35,96 zł za akcję, - 31 maja 2012 r. w ilości 35.016 sztuk w wyniku transakcji zawartej w trakcie sesji zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Cena
transakcji wyniosła 36,05 zł za akcję, - 1 czerwca 2012 r. w ilości 1.927 sztuk w wyniku transakcji zawartej w trakcie sesji zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Cena transakcji wyniosła 37,20 zł za akcję, - 4 czerwca 2012 r. w ilości 51.500 sztuk w wyniku transakcji zawartej w trakcie sesji zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Cena transakcji wyniosła 39,37 zł za akcję. Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jedn. Dz. U.z 2010 r., nr 211, poz. 1384 z późn. zm.) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAKŁADY AZOTOWE W TARNOWIE-MOŚCICACH SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
AZOTY TARNÓW Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
33-101 Tarnów
(kod pocztowy) (miejscowość)
Kwiatkowskiego 8
(ulica) (numer)
(14) 637-07-81-85 (14) 633 07 18
(telefon) (fax)
azoty@azoty.tarnow.pl www.azoty-tarnow.pl
(e-mail) (www)
873-000-68-29 850002268
(NIP) (REGON)
dsoken6

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-06-12 Jerzy Marciniak Prezes Zarządu
2012-06-12 Andrzej Skolmowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dsoken6

Podziel się opinią

Share
dsoken6
dsoken6