Trwa ładowanie...
dqpu96j
espi
07-03-2013 17:05

B3SYSTEM - Sprzedaż udziałów spółki zależnej ? Commcord sp. z o.o. (17/2013)

B3SYSTEM - Sprzedaż udziałów spółki zależnej ? Commcord sp. z o.o. (17/2013)

Share
dqpu96j

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 17 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-03-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | B3SYSTEM | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Sprzedaż udziałów spółki zależnej ? Commcord sp. z o.o. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd B3System S.A. [dalej: Spółka] informuje, iż w dniu 07 marca 2013r. zawarł z R&K Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie [dalej: Nabywca] umowę zbycia udziałów w spółce Commcord sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie [dalej: Commcord]. Przedmiotem umowy jest sprzedaż wszystkich należących do Spółki 26 udziałów w jednostce zależnej Commcord o wartości nominalnej 1.000 zł każdy, stanowiących 52% udział w kapitale zakładowym Commcord i uprawniających do wykonywania praw z 52% głosów podczas Zgromadzenia Wspólników Commcord. Przejście własności udziałów na Nabywcę nastąpi w dniu uznania rachunku bankowego Spółki kwotą ceny, która wynosi 1.675.000,00 PLN (słownie: jeden milion sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych). Zbycie udziałów nastąpiło w wyniku uzyskania korzystnej oferty kupna od Nabywcy. Zdaniem Zarządu Spółki korzyści wynikające z transakcji przyniosą większe wymierne profity niż dotychczasowa konsolidacja wyników. Środki finansowe uzyskane w wyniku zbycia udziałów przeznaczone zostaną
na zwiększenie stanu posiadanej przez Spółkę gotówki. Umowa nie zawiera specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów oraz postanowień dotyczących kar umownych. Umowa została uznana za znaczącą z uwagi na fakt, iż jej wartość przekracza 10 % kapitałów własnych Spółki na dzień 30 września 2012 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. nr 33, poz. 259 ze zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dqpu96j

| | | B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | B3SYSTEM | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-342 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Al. Jerozolimskie | | 162A IIp | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 480 89 00 | | 22 480 89 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@b3system.pl | | www.b3system.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5213060709 | | 016226542 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-07 Robert Wodziński Prezes Zarządu
2013-03-07 Jarosław Kolankowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dqpu96j
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
dqpu96j
dqpu96j