Trwa ładowanie...
d2ak3yq
espi

B3SYSTEM - Treść uchwał podjętych w dniu 15 lipca 2014 roku przez NWZ zwołane na dzień 16 czerwca ...

B3SYSTEM - Treść uchwał podjętych w dniu 15 lipca 2014 roku przez NWZ zwołane na dzień 16 czerwca 2014 roku (43/2014)
Share
d2ak3yq

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 43 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-15 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | B3SYSTEM | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Treść uchwał podjętych w dniu 15 lipca 2014 roku przez NWZ zwołane na dzień 16 czerwca 2014 roku | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd B3System S.A. przekazuje treść uchwał podjętych w dniu 15 lipca 2014 roku, po przerwie, przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 16 czerwca 2014 roku. Uchwała Nr 1 z dnia 15 lipca 2014 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: B3System S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad ogłoszony w dniu 21 maja 2014 roku na stronie internetowej Spółki oraz w raporcie bieżącym Spółki podanym do publicznej wiadomości w dniu 21 maja 2014 roku o numerze 38/2014 oraz uzupełnionym raportem bieżącym w dniu 27 maja 2014 roku o numerze 39/2014. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu brały udział 9.578.303 akcje, co stanowi 38,66% kapitału zakładowego Spółki, oddano 9.578.303 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 9.578.303 głosy, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał
się od głosowania. Uchwała została podjęta. Uchwała Nr 2 z dnia 15 lipca 2014 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: B3System S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać Pana Andrzeja Krakówkę na członka Rady Nadzorczej Spółki. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu tajnym brały udział 9.578.303 akcje, co stanowi 38,66% kapitału zakładowego Spółki, oddano 9.578.303 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 9.578.303 głosy, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 16 czerwca 2014 roku odstąpiło od rozpatrywania następujących punktów ogłoszonego porządku obrad: pkt. 5 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji
akcji, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, zmiany Statutu Spółki, upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki oraz ubiegania się Spółki o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, ich dematerializacji oraz upoważnienia Zarządu do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. pkt. 6 w sprawie zmian w Statucie Spółki. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
B3SYSTEM Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-342 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Jerozolimskie 162A IIp
(ulica) (numer)
22 480 89 00 22 480 89 01
(telefon) (fax)
info@b3system.pl www.b3system.pl
(e-mail) (www)
5213060709 016226542
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-15 Paweł Paluchowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2ak3yq

Podziel się opinią

Share
d2ak3yq
d2ak3yq