Trwa ładowanie...
d2j5q0m
espi

B3SYSTEM - Zmiana na stanowisku Prezesa Zarządu (30/2014)

B3SYSTEM - Zmiana na stanowisku Prezesa Zarządu (30/2014)
Share
d2j5q0m

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 30 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-04-14 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | B3SYSTEM | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana na stanowisku Prezesa Zarządu | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd B3System S.A. informuje, że w dniu 14 kwietnia 2014 roku Prezes Zarządu Spółki Pan Adam Dyszkowski złożył rezygnację z pełnionej funkcji. W związku z powyższym Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 14 kwietnia 2014 roku powołała na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki dotychczasowego Wiceprezesa Zarządu Spółki Pana Pawła Paluchowskiego, ustanawiając jednoosobowy skład Zarządu Spółki. Paweł Paluchowski ? Prezes Zarządu Wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe: Pan Paweł Paluchowski posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. Ukończył Wydział Zarządzania i Marketingu Uniwersytetu Warszawskiego. Pan Paweł Paluchowski posiada bogate doświadczenie w negocjacjach z instytucjami finansowymi oraz znajomość uwarunkowań prawnych i ekonomicznych związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstw. Specjalizuje się w prawie upadłościowym z naciskiem na procedury naprawcze oraz w mediacjach gospodarczych. Przebieg kariery zawodowej: 2012 ? obecnie Prezes Zarządu Drewex S.A. w upadłości układowej 2012 ? obecnie
Prezes Zarządu Skippi Yachts S.A. 2006 - obecnie Prezes Zarządu IQ MEDICA S.A. 2004 - 2006 Wiceprezes Zarządu IQ TRAVEL sp. z o.o. 1991 - 2001 Dyrektor Zarządzający Finger Plast sp. z o.o. Pan Paweł Paluchowski nie prowadzi żadnej działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Paweł Paluchowski nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
B3SYSTEM Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-342 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Jerozolimskie 162A IIp
(ulica) (numer)
22 480 89 00 22 480 89 01
(telefon) (fax)
info@b3system.pl www.b3system.pl
(e-mail) (www)
5213060709 016226542
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-14 Paweł Paluchowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2j5q0m

Podziel się opinią

Share
d2j5q0m
d2j5q0m