Trwa ładowanie...
d3ihdqg
d3ihdqg
espi

BALTIC CERAMICS INVESTMENTS - Wprowadzenie akcji serii H, I, J, K i L do alternatywnego systemu o ... - EBI

BALTIC CERAMICS INVESTMENTS - Wprowadzenie akcji serii H, I, J, K i L do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect (65/2014)
Share
d3ihdqg

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 65 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-10 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wprowadzenie akcji serii H, I, J, K i L do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Baltic Ceramics Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (?Emitent?) informuje, iż w dniu 10 grudnia 2014 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął Uchwałę Nr 1392/2014 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii H, I, J, K i L M Baltic Ceramics Investments S.A. Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1 i 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 1) 1.000.000 (jeden milion) akcji serii H, 2) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji serii I, 3) 25.816.526 (dwadzieścia pięć milionów osiemset szesnaście tysięcy pięćset dwadzieścia sześć) akcji serii J, 4) 9.517.440 (dziewięć milionów pięćset siedemnaście tysięcy czterysta czterdzieści) akcji serii K, 5) 1.735.763 (jeden milion siedemset trzydzieści pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy) akcje serii L, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Uchwała Zarządu
GPW wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podstawa prawna: § 3 ust. 1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Dariusz Janus Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ihdqg

Podziel się opinią

Share
d3ihdqg
d3ihdqg