Trwa ładowanie...
d3xrqp1

BALTONA S.A. - Korekta raportu bieżącego nr 6/2015 z dnia 19.02.2015 r. ? Wykaz Akcjonariuszy pos ...

BALTONA S.A. - Korekta raportu bieżącego nr 6/2015 z dnia 19.02.2015 r. ? Wykaz Akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 19 lutego 2015 r. (6/2015)

Share
d3xrqp1

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2015 | K | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-20 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | BALTONA S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Korekta raportu bieżącego nr 6/2015 z dnia 19.02.2015 r. ? Wykaz Akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 19 lutego 2015 r. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego ?Baltona? S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent) dokonuje korekty raportu bieżącego nr 6/2015 z dnia 19.02.2015 r. W wyniku omyłki pisarskiej Emitent podał, że Ashdod Holding Limited posiadał 100% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 19.02.2015 r. (dalej: NWZA), podczas gdy prawidłowo powinno być podane, iż posiadał 91,69% na tym NWZA. Poniżej Emitent wskazuje prawidłową treść raportu: ?Zarząd Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego ?Baltona? S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów obecnych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 19 lutego 2015 r. (dalej: NWZA), z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich wraz z podaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na NWZA oraz w ogólnej liczbie głosów. 1. Ashdod Holdings Limited - liczba akcji oraz głosów z
akcji ? 9 081 600 sztuk, co stanowi 91,69% udziału w liczbie głosów na tym NWZA oraz 80,68% w ogólnej liczbie akcji. 2. Globexxon Investment Limited ? liczba akcji oraz głosów z akcji ? 562 592 sztuk, co stanowi 5,68% udziału w liczbie głosów na tym NWZA oraz 4,998% w ogólnej liczbie akcji. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2009 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1439 z późn. zm.).? Podstawa prawna: § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 133). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3xrqp1

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BALTONA S.A. | | Handel detaliczny (had) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-234 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Działkowa | | 115 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 22 519 20 00 | | +48 22 519 20 05 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 586-010-22-92 | | 000144035 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-20 Piotr Kazimierski Członek Zarządu Piotr Kazimierski
2015-02-20 Piotr Wilczyński Członek Zarządu Piotr Wilczyński

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3xrqp1

Podziel się opinią

Share
d3xrqp1
d3xrqp1