Trwa ładowanie...
d41oakz

BALTONA S.A. - Powołanie osoby nadzorującej (7/2015)

BALTONA S.A. - Powołanie osoby nadzorującej (7/2015)

Share
d41oakz

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-19 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BALTONA S.A. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Powołanie osoby nadzorującej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego ?Baltona? S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent) informuje, że w dniu 19 lutego 2015 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (dalej: NWZA) odwołało ze składu Rady Nadzorczej następujące osoby: Pan Choodamani Ayyaswamy ? Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Pan Simon Forde ? Członek Rady Nadzorczej, Pan Wojciech Kruk ? Członek Rady Nadzorczej. Jednocześnie w dniu 19 lutego 2015 r. NWZA powołało na Członków Rady Nadzorczej następujące osoby: Pana Harold Gittelmon, Pana Gregory Armstrong, Pana Carlo Bernasconi. Pozostałe informacje wymagane przez § 28 pkt 4, 5 i 6 niżej wymienionego Rozporządzenia, znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu. Załącznik nr 1 ? informacja dotycząca Pana Harold Gittelmon. Załącznik nr 2 ? informacja dotycząca Pana Gregory Armstrong. Załącznik nr 3 ? informacja dotycząca Pana Carlo Bernasconi. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 i 22 w zw. z § 27 i § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009
r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 133). | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | 20157Odwołanie i powołanie osoby nadzorującej_załącznik nr 1.pdf | Załącznik nr 1 - informacja dotycząca Pana Harold Gittelmon | | | | | | | | | |
| | 2015_7Odwołanie i powołanie osoby nadzorującejzałącznik nr 2.pdf | Załącznik nr 2 - informacja dotycząca Pana Gregory Armstrong | | | | | | | | | |
| | 20157Odwołanie i powołanie osoby nadzorującej_załącznik nr 3.pdf | Załącznik nr 3 - informacja dotycząca Pana Carlo Bernasconi | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d41oakz

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | BALTONA S.A. | | Handel detaliczny (had) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 02-234 | | Warszawa | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Działkowa | | 115 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | +48 22 519 20 00 | | +48 22 519 20 05 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 586-010-22-92 | | 000144035 | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-19 Piotr Kazimierski Członek Zarządu Piotr Kazimierski
2015-02-19 Piotr Wilczyński Członek Zarządu Piotr Wilczyński

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d41oakz

Podziel się opinią

Share
d41oakz
d41oakz