Trwa ładowanie...
d3neymy

BANK MILLENNIUM S.A. - Wybór audytora. (7/2011)

BANK MILLENNIUM S.A. - Wybór audytora. (7/2011)

Share
d3neymy
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2011
Data sporządzenia: 2011-01-28
Skrócona nazwa emitenta
BANK MILLENNIUM S.A.
Temat
Wybór audytora.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Banku Millennium S.A. ("Bank") informuje, iż w dniu 28 stycznia 2011 r., Rada Nadzorcza Banku zgodnie z par. 17 ust. 2 pkt 4 Statutu Banku, podjęła uchwałę dotyczącą wyboru KPMG Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 51,00-867 Warszawa (KPMG Audyt) jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Banku Millennium S.A. oraz Grupy Kapitałowej Banku Millennium na rok 2011.KPMG Audyt jest wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 458.Bank korzystał wcześniej z usług KPMG Audyt Sp. z o.o. w zakresie:- badania rocznych sprawozdań finansowych Banku oraz Grupy Kapitałowej Banku Millennium,- przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych Banku oraz Grupy Kapitałowej Banku Millennium.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3neymy

| | | BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BANK MILLENNIUM S.A. | | Banki (ban) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-593 | | WARSZAWA | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Stanisława Żaryna | | 2A | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 0 801 331 331 | | 022 598 10 58 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | ir@bankmillennium.pl | | www.millenet.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-021-29-31 | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-28 Fernando Bicho Członek Zarządu Fernando Bicho

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3neymy

Podziel się opinią

Share
d3neymy
d3neymy