Trwa ładowanie...
d3tv3x1

BANK PEKAO SA - Informacje o transakcjach na instrumentach finansowych Banku dokonanych przez pod...

BANK PEKAO SA - Informacje o transakcjach na instrumentach finansowych Banku dokonanych przez podmiot powiązany z osobami zobowiązanymi (11/2014)

Share
d3tv3x1
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2014
Data sporządzenia: 2014-05-27
Skrócona nazwa emitenta
BANK PEKAO SA
Temat
Informacje o transakcjach na instrumentach finansowych Banku dokonanych przez podmiot powiązany z osobami zobowiązanymi
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Informacje o transakcjach na instrumentach finansowych Banku dokonanych przez podmiot powiązany z osobami zobowiązanymi Zarząd Banku Polska Kasa Opieki S.A. ("Bank") przekazuje w załączeniu do wiadomości informacje o transakcjach, których przedmiotem były instrumenty finansowe Banku, otrzymane od osób zobowiązanych. Jednocześnie Zarząd Banku zwraca uwagę, iż ze względu na fakt, że dwóch członków Zarządu Banku wchodzi w skład Rady Nadzorczej podmiotu pełniącego funkcję animatora Banku, który dokonał transakcji objętych zawiadomieniami, przekazywane zawiadomienia dwukrotnie opisują te same transakcje. Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o Obrocie Instrumentami Finansowymi
Załączniki
Plik Opis
Transakcje Zawiadomienie_Załącznik nr1 i nr 2 27_05.14.pdf Zawiadomienie nr 1 i nr 2
NotificationNo1 and No 2 270514.pdf Notification No 1 and No 2

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
UNOFFICIAL TRANSLATION Report 11/2014: Information on transactions on Bank’s financial instruments conducted by entity related to obliged persons Management Board of Bank Polska Kasa Opieki S.A. ("Bank") hereby publishes the enclosed information on transactions on Bank's financial instruments, sent by the obliged persons. Management Board of the Bank simultaneously underlines that owing to the fact that two members of Bank's Management Board are members of the Supervisory Board of the entity acting as a market maker in the shares of the Bank, who conducted reported transactions, notifications describe the same transactions twice. Legal grounds: Section 160 subsection 4 of the Act on Trading in Financial Instruments of 29 July 2005

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3tv3x1

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | BANK PEKAO SA | | Banki (ban) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 00-950 | | WARSZAWA | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | GRZYBOWSKA | | 53/57 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | 656 00 00 | | 656 00 04 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | bri@pekao.com.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 526-000-68-41 | | 000010205 | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-05-27 Luigi Lovaglio Prezes Zarządu Banku, CEO
2014-05-27 Elżbieta Krakowiak Dyrektor Wykonawczy
2014-05-27 Wioletta Reimer Dyrektor Operacyjny w Departamencie Relacji Inwestorskich i Strategicznych Analiz Rynkowych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3tv3x1

Podziel się opinią

Share
d3tv3x1
d3tv3x1