Trwa ładowanie...
d173ca5
d173ca5
espi

BANK PEKAO SA - Raport 76/2012: Informacja o nabyciu instrumentów finansowych Banku (76/2012)

BANK PEKAO SA - Raport 76/2012: Informacja o nabyciu instrumentów finansowych Banku (76/2012)
Share
d173ca5
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 76 / 2012
Data sporządzenia: 2012-12-18
Skrócona nazwa emitenta
BANK PEKAO SA
Temat
Raport 76/2012: Informacja o nabyciu instrumentów finansowych Banku
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ("Bank") przekazuje w załączeniu do wiadomości, otrzymaną od osoby zobowiązanej, informację o transakcji, której przedmiotem były instrumenty finansowe Banku. Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o Obrocie Instrumentami Finansowymi
Załączniki
Plik Opis
R762012_nabycie PL.pdf Zawiadomienie
R762012_purchase eng.pdf Notification

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
UNOFFICIAL TRANSLATIONReport 76/2012: Information on purchase of financial instruments of BankManagement Board of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (“Bank”) hereby publishes the enclosed information on transaction on Bank's financial instruments, sent by the obliged person.Legal grounds: Section 160 subsection 4 of the Act on Trading in Financial Instruments of 29 July 2005

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BANK PEKAO SA Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-950 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
GRZYBOWSKA 53/57
(ulica) (numer)
656 00 00 656 00 04
(telefon) (fax)
bri@pekao.com.pl
(e-mail) (www)
526-000-68-41 000010205
(NIP) (REGON)
d173ca5

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-18 Luigi Lovaglio Prezes Zarządu Banku, CEO
2012-12-18 Elżbieta Krakowiak Dyrektor Wykonawczy, Dyrektor Departamentu Prawnego
2012-12-18 Dariusz Choryło Dyrektor Wykonawczy, Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich i Strategicznych Analiz Rynkowych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d173ca5

Podziel się opinią

Share
d173ca5
d173ca5