Trwa ładowanie...
d24jl6h
bankier

Bankier.pl SA transakcje osób mających dostęp do informacji poufnych

Raport bieżący 56/2008 Zarząd Bankier.pl S.A. informuje, że w dniu 9 września 2008 roku otrzymał na podstawie przepisu art. 160 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o...
Share
d24jl6h

Raport bieżący 56/2008 Zarząd Bankier.pl S.A. informuje, że w dniu 9 września 2008 roku otrzymał na podstawie przepisu art. 160 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) w związku z przepisem § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 roku w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych (Dz. U. Nr 229, poz. 1950) informację o transakcjach zbycia akcji Spółki Bankier.pl S.A.

Osoba posiadająca dostęp do informacji poufnych - Wiceprezes Zarządu Pit.pl Sp. z o. o. spółki zależnej od Bankier.pl S.A - zbyła:

- w dniu 4 września 2008 roku 1050 (jeden tysiąc pięćdziesiąt) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Spółki Bankier.pl S.A. po cenie 11,79 zł (jedenaście złotych 79/100) za 1 akcję. - w dniu 5 września 2008 roku 4950 (cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Spółki Bankier.pl S.A. po cenie 11,77 zł (jedenaście złotych 77/100) za 1 akcję.

Powyższe transakcje zbycia zostały zawarte na rynku regulowanym za pośrednictwem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Informację sporządzono 5 września 2008 roku w Kaliszu.

kom espi zdz

d24jl6h

Podziel się opinią

Share
d24jl6h
d24jl6h