Trwa ładowanie...
d41hiqj
d41hiqj
espi

BBI CAPITAL NFI SA - Rezygnacja Członka Zarządu BBI Capital NFI S.A. (2/2013)

BBI CAPITAL NFI SA - Rezygnacja Członka Zarządu BBI Capital NFI S.A. (2/2013)
Share
d41hiqj
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-10
Skrócona nazwa emitenta
BBI CAPITAL NFI SA
Temat
Rezygnacja Członka Zarządu BBI Capital NFI S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd działający w imieniu spółki pod nazwą BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 59 (zwany dalej jako Fundusz) informuje, że z dniem 09 stycznia 2013 roku Pan Adam Wojacki złożył rezygnację z funkcji Członka Zarządu Funduszu. Podstawa prawna: Paragraf 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28.02.2009 r., poz. 259 z póź. Zm.)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA
(pełna nazwa emitenta)
BBI CAPITAL NFI SA
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-120 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Złota 59
(ulica) (numer)
630 33 99 630 33 70
(telefon) (fax)
biuro@bbicapital.pl bbicapital.pl
(e-mail) (www)
526-10-29-979 010965971
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-10 Łukasz Kręski Cezary Gregorczuk Prezes Zarządu Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d41hiqj

Podziel się opinią

Share
d41hiqj
d41hiqj