Trwa ładowanie...
d1xajwl
d1xajwl
espi

BBI ZENERIS NFI - Postanowienie sądu dotyczące ustanowienia zastawu na aktywach o znacznej wartoś...

BBI ZENERIS NFI - Postanowienie sądu dotyczące ustanowienia zastawu na aktywach o znacznej wartości - w związku z emisją obligacji serii E (4/2012)
Share
d1xajwl

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-02-14 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BBI ZENERIS NFI | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Postanowienie sądu dotyczące ustanowienia zastawu na aktywach o znacznej wartości - w związku z emisją obligacji serii E | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2012 z dnia 4 stycznia 2012 r., Zarząd BBI Zeneris NFI S.A. (Fundusz) informuje, że w dniu 14 lutego 2012 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda , Wydział VII Gospodarczy ? Rejestru Zastawów z dnia 13 lutego 2012 r., o dokonaniu wpisu zastawu na zbiorze wierzytelności przysługujących Funduszowi wobec OZEN Plus Sp. z o.o., w rejestrze zastawów na rzecz Administratora Zastawu - Pana Jakuba Nawracały, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Jakuba Nawracały. Przedmiotem zastawu jest zbiór wierzytelności przysługujących Funduszowi wobec OZEN Plus Sp. z o.o., z tytułu umów pożyczek, o łącznej wartości (na dzień 3 stycznia 2012 roku) w wysokości 10.096.499,02 PLN. Ustanowienie zastawu stanowi zabezpieczenie wyemitowanych dwuletnich Obligacji serii E o wartości nominalnej 5.025.000 PLN. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 RMF z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych
przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BBI ZENERIS NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA
(pełna nazwa emitenta)
BBI ZENERIS NFI Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
61-770 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
Paderewskiego 7
(ulica) (numer)
061 851 60 25 061 851 74 28
(telefon) (fax)
info@bbizeneris.pl www.bbizeneris.pl
(e-mail) (www)
526-10-33-372 010960117
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-02-14 Robert Bender Marek Jóźwiak Prezes Zarządu Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1xajwl

Podziel się opinią

Share
d1xajwl
d1xajwl