Trwa ładowanie...
dtiqdao
dtiqdao
espi

BBI ZENERIS NFI - Zapowiedź emisji obligacji zamiennych na akcje (31/2013)

BBI ZENERIS NFI - Zapowiedź emisji obligacji zamiennych na akcje (31/2013)
Share
dtiqdao

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 31 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-04-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BBI ZENERIS NFI | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zapowiedź emisji obligacji zamiennych na akcje | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki BBI Zeneris NFI S.A ("Emitent") informuje, że zamierza zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Zeneris NFI S.A. i umieścić w porządku obrad punkt dotyczący emisji obligacji zamiennych na akcje z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Propozycja emisji obligacji zamiennych na akcje ma związek z faktem nieprzegłosowania przez NWZ w dniu 9 kwietnia 2013 roku uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji akcji serii F poprzedzonej emisją warrantów subskrypcyjnych serii A, w ramach której planowano pozyskać do 8.000.000 złotych. Zarząd podtrzymuje swoje wcześniejsze stanowisko, przedstawione w raporcie bieżącym nr 16/2013, że pozyskanie środków jest niezbędne dla Emitenta, w związku z czym zamierza wyemitować obligacje zamienne i doprowadzić do ich konwersji na akcje w ilości do 80 mln sztuk o łącznej wartości nominalnej do 8.000.000 złotych. Zarząd, podobnie jak w przypadku niedoszłej do skutku emisji akcji serii F, zamierza
zaproponować preferencje dla akcjonariuszy obejmujących akcje serii E. Proponowanie nabycia oraz obejmowanie obligacji zamiennych będzie odbywać się na zasadach podobnych do tych, jakie zostały określone dla warrantów subskrypcyjnych serii A, których emisja nie została przegłosowana przez NWZ w dniu 9 kwietnia br. Raport bieżący Emitenta o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ukaże się w najbliższych dniach. Podstawa prawna: Informacja poufna | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BBI ZENERIS NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA
(pełna nazwa emitenta)
BBI ZENERIS NFI Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
61-770 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
Paderewskiego 7
(ulica) (numer)
061 851 60 25 061 851 74 28
(telefon) (fax)
info@bbizeneris.pl www.bbizeneris.pl
(e-mail) (www)
526-10-33-372 010960117
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-04-24 Robert Bender Roman Trębacz Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dtiqdao

Podziel się opinią

Share
dtiqdao
dtiqdao