Trwa ładowanie...
Dom Maklerski BOŚ
Waluty

Będzie realizacja zysków po NFP?

Dane Departamentu Pracy USA, które poznamy dzisiaj o godz. 14:30, to najważniejsza figura makroekonomiczna kończącego się tygodnia. Teoretycznie, bo praktycznie komunikat FED z końca października tak naprawdę przesunął główne akcenty w stronę kształtowania się inflacji - i to będzie istotne w budowaniu oczekiwań związanych z podwyżkami stóp procentowych w 2015 r.
Share
Będzie realizacja zysków po NFP?
Źródło: DM BOŚ
d2g32mr

Jak na razie miary inflacyjne zdają się pokazywać, ze zbytniego pośpiechu nie ma. Niemniej FED nie zejdzie już z nowej formy komunikacji z rynkami - pokazuje to ostatnia wypowiedź "jastrzębiej" Loretty Mester z oddziału FED z Cleveland, która dała do zrozumienia, że zbyt późne podwyżki stóp procentowych mogłyby oznaczać mniej komfortową dla FED konieczność ich zacieśnienia w krótszym okresie czasu. Rynki, jednak kierują się emocjami i sentymentami, stąd też dzisiejsza publikacja o godz. 14:30 zwyczajowo da pole do dużej zmienności notowań. Mediana oczekiwań ekonomistów wskazuje na utrzymanie się stopy bezrobocia w październiku na poziomie 5,9 proc., oraz wzrost liczby etatów w sektorze pozarolniczym o 231 tys. (wobec 248 tys. we wrześniu), przy jednoczesnej zwyżce o 222 tys. w sektorze prywatnym (wcześniej 236 tys.). Pole do pobicia oczekiwań jest, chociaż raczej nieznacznego. Pytanie jednak, czy obserwowana na przestrzeni ostatnich godzin zwyżka dolara, właśnie w kontekście możliwości pozytywnej
publikacji, nie sprawiła, że temat został krótkookresowo zdyskontowany.

Jeżeli spojrzymy na wykres koszyka dolarowego BOSSA USD to widzimy, że niemalże idealnie uderzyliśmy dzisiaj rano w opór na 74,73 pkt. oparty o maksimum z czerwca 2010 r. Był on przez nas wyznaczany już od kilku dni. Aby rynek mógł go złamać, będzie potrzebował nowych, mocnych impulsów. Czy wystarczą to tego lepsze dane Departamentu Pracy? Niekoniecznie, chociaż jakiejś próby chwilowego naruszenia 74,73 pkt. nie można zupełnie wykluczyć. Gorzej, jeżeli dzisiejsza publikacja rozczaruje – wtedy dolar natychmiast zacznie tracić, a wykres pokaże się szczyt siły dolara był dzisiaj rano.

[ Wykres tygodniowy Bossa USD

]( http://finanse.wp.pl/w1,EUR,w2,USD,notowania-waluty-online-waluta.html )

d2g32mr

O wczorajszym posiedzeniu Europejskiego Banku Centralnego pisaliśmy szeroko w popołudniowym komentarzu. W dużym skrócie – sformułowanie, że zlecił przygotowanie (dopracowanie) szczegółowych scenariuszy użycia kolejnych niestandardowych działań w polityce monetarnej, szeroko otwiera pole do potencjalnych spekulacji, na co ECB ostatecznie się zdecyduje. Jak bumerang wracają oczekiwania związane z potencjalnym szerokim skupem obligacji rządowych, co jednak naszym zdaniem jest mało realne. Niemniej na tej fali EUR/USD zjechał w dół poniżej 1,24, testując jeszcze wczoraj wieczorem okolice 1,2363. Okolice 1,23 jako ważne wsparcie można wskazać poprzez dłuższe view z wykresu tygodniowego. Nie ma jednak gwarancji, że zostałyby one osiągnięte w bieżącym, krótkookresowym impulsie spadkowym. Ewentualny ruch w górę na pewno byłby zaskoczeniem, co gwarantowałoby jego sporą dynamikę. A możliwość naruszenia okolic 1,25 jeszcze podbiłaby tylko fazę pokrywania krótkich pozycji.
[ Wykres tygodniowy EUR/USD

]( http://finanse.wp.pl/w1,EUR,w2,USD,notowania-waluty-online-waluta.html )

Marek Rogalski
Główny analityk walutowy DM BOŚ

d2g32mr

| Prezentowany raport został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu DM BOŚ SA działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został
sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty. |
| --- |

d2g32mr

Podziel się opinią

Share
d2g32mr
d2g32mr