Trwa ładowanie...
dza54cu
dza54cu
espi

BESKIDZKIE BIURO CONSULTINGOWE - Nabycie akcji własnych (2/2015) - EBI

BESKIDZKIE BIURO CONSULTINGOWE - Nabycie akcji własnych (2/2015)
Share
dza54cu
NEW CONNECT
Raport EBI nr 2 / 2015
Data sporządzenia: 2015-01-08
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Nabycie akcji własnych
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 7 stycznia 2015 r. dokonał nabycia akcji własnych w ramach realizacji programu skupu akcji własnych. W związku z powyższym, w dniu 7 stycznia 2014 r., w transakcjach sesyjnych na rynku NewConnect, Zarząd nabył 310 akcji Spółki po średniej cenie 3,10 zł za akcję. Nabyte akcje stanowią około 0,00774% kapitału zakładowego oraz około 0,00774% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Łączna liczba akcji nabytych w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych wynosi 20 800 akcji stanowiących około 0,519% kapitału zakładowego oraz około 0,519% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Średnia cena nabytych akcji wynosi 3,74 zł za akcję. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 17 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Bogdan Pukowiec Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dza54cu

Podziel się opinią

Share
dza54cu
dza54cu