Trwa ładowanie...
d4az0bz
espi

BESKIDZKIE BIURO CONSULTINGOWE S.A. - Transakcje dokonane przez osobę zobowiązaną (1/2015)

BESKIDZKIE BIURO CONSULTINGOWE S.A. - Transakcje dokonane przez osobę zobowiązaną (1/2015)
Share
d4az0bz

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-26 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | BESKIDZKIE BIURO CONSULTINGOWE S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Transakcje dokonane przez osobę zobowiązaną | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej ("Emitent", "Spółka") informuje, iż do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi sporządzone przez Członka Zarządu Emitenta, Pana Bogdana Pukowca, w sprawie dokonanych przez Niego transakcji nabycia akcji Beskidzkiego Biura Consultingowego S.A. Data i rodzaj zdarzenia, którego dotyczy zawiadomienie: 1. W dniu 07.07.2014 r. Pan Bogdan Pukowiec nabył 100 akcji Spółki po średniej cenie 4,20 zł za akcję; 2. W dniu 09.07.2014 r. Pan Bogdan Pukowiec nabył 200 akcji Spółki po średniej cenie 4,22 zł za akcję; 3. W dniu 25.07.2014 r. Pan Bogdan Pukowiec nabył 130 akcji Spółki po średniej cenie 4,54 zł za akcję; 4. W dniu 01.09.2014 r. Pan Bogdan Pukowiec nabył 100 akcji Spółki po średniej cenie 3,72 zł za akcję; 5. W dniu 03.09.2014 r. Pan Bogdan Pukowiec nabył 50 akcji Spółki po średniej cenie 3,77 zł za akcję; 6. W dniu 29.10.2014 r. Pan Bogdan Pukowiec
nabył 130 akcji Spółki po średniej cenie 3,47 zł za akcję; 7. W dniu 30.10.2014 r. Pan Bogdan Pukowiec nabył 120 akcji Spółki po średniej cenie 3,35 zł za akcję; 8. W dniu 17.11.2014 r. Pan Bogdan Pukowiec nabył 20 akcji Spółki po średniej cenie 3,25 zł za akcję; 9. W dniu 25.11.2014 r. Pan Bogdan Pukowiec nabył 250 akcji Spółki po średniej cenie 3,09 zł za akcję; 10. W dniu 03.12.2014 r. Pan Bogdan Pukowiec nabył 200 akcji Spółki po średniej cenie 3,10 zł za akcję; 11. W dniu 19.12.2014 r. Pan Bogdan Pukowiec nabył 1.500 akcji Spółki po średniej cenie 3,00 zł za akcję; 12. W dniu 22.12.2014 r. Pan Bogdan Pukowiec nabył 1.100 akcji Spółki po średniej cenie 3,11 zł za akcję. Wszystkie transakcje miały charakter transakcji sesyjnych zwykłych, zrealizowanych na rynku NewConnect. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BESKIDZKIE BIURO CONSULTINGOWE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BESKIDZKIE BIURO CONSULTINGOWE S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
43-300 Bielsko-Biała
(kod pocztowy) (miejscowość)
Warszawska 153
(ulica) (numer)
+48 33 816 17 56 +48 33 816 92 26
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
9372604213 241302763
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-26 Bogdan Pukowiec Prezes Zarządu Bogdan Pukowiec

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4az0bz

Podziel się opinią

Share
d4az0bz
d4az0bz