Trwa ładowanie...
d2lvzs0
d2lvzs0
espi

BEST - Zmiana terminu publikacji raportu rocznego BEST S.A. i skonsolidowanego raportu rocznego G...

BEST - Zmiana terminu publikacji raportu rocznego BEST S.A. i skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej BEST S.A. za 2013 rok. (16/2014)
Share
d2lvzs0
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2014
Data sporządzenia: 2014-04-14
Skrócona nazwa emitenta
BEST
Temat
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego BEST S.A. i skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej BEST S.A. za 2013 rok.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd BEST S.A. zgodnie z § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego BEST S.A. i skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej BEST S.A. za 2013 rok. Zarząd BEST S.A. podjął decyzję o przekazaniu tych raportów do publicznej wiadomości w dniu 17 kwietnia 2014 roku. Zgodnie z informacją zawartą w raporcie bieżącym nr 7/2014 z dnia 30 stycznia 2014 roku pierwotna data publikacji ww. raportów była ustalona na dzień 29 kwietnia 2014 roku.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BEST SA
(pełna nazwa emitenta)
BEST Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-323 Gdynia
(kod pocztowy) (miejscowość)
Morska 59
(ulica) (numer)
(0-58) 769 92 99 (0-58) 769 92 26
(telefon) (fax)
best@best.com.pl best.com.pl
(e-mail) (www)
585-00-11-412 190400344
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-14 Urszula Rybszleger Pełnomocnik

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2lvzs0

Podziel się opinią

Share
d2lvzs0
d2lvzs0