Trwa ładowanie...
d3l5d5k
espi

BETACOM - Zawiadomienie o zwiększeniu stanu posiadania powyżej 10% ogólnej liczby głosów (6/2014)

BETACOM - Zawiadomienie o zwiększeniu stanu posiadania powyżej 10% ogólnej liczby głosów (6/2014)
Share
d3l5d5k

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | BETACOM | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zwiększeniu stanu posiadania powyżej 10% ogólnej liczby głosów | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd BETACOM S.A. informuje, że w dniu 14 kwietnia 2014 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od SURPLUS CAPITAL MANAGEMENT sp. z o.o. SKA z siedzibą w Warszawie, która poinformowała, że w wyniku nabycia w dniu 9 kwietnia 2014 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 38.500 sztuk akcji BETACOM S.A., przekroczyła próg 10% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu BETACOM S.A. , tym samym zwiększając swoje zaangażowanie do 222.673 sztuk akcji, co stanowi 11,02% udziału w kapitale zakładowym BETACOM S.A. i uprawnia do wykonywania 222.673 głosów na Walnym Zgromadzeniu. Przed dokonaniem ww transakcji Spółka SURPLUS CAPITAL MANAGEMENT sp. z o.o. SKA posiadała 184.173 sztuki akcji, co w kapitale zakładowym stanowiło 9,11% i uprawniało do 184.173 głosów na Wlanym Zgromadzeniu. Zgodnie ze złożonym
zawiadomieniem SURPLUS CAPITAL MANAGEMENT sp. z o.o. SKA w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza dalszego nabywania akcji BETACOM S.A.. Celem zwiększenia udziału będzie inwestycja finansowa i na ostateczną decyzję wpływ będą miały wyceny spółek z branży IT na rynku kapitałowym, w tym Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BETACOM SA
(pełna nazwa emitenta)
BETACOM Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-377 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Połczyńska 31A
(ulica) (numer)
022 533 98 88 022 533 98 99
(telefon) (fax)
betacom@betacom.com.pl www.betacom.com.pl
(e-mail) (www)
527-10-22-097 010963920
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-14 Mirosław Załęski Prezes Zarzadu Mirosław Załęski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3l5d5k

Podziel się opinią

Share
d3l5d5k
d3l5d5k