Trwa ładowanie...
dxotc0k
espi

BGŻ SA - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ BGŻ S.A. 17 listop ...

BGŻ SA - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ BGŻ S.A. 17 listopada 2014 r. (45/2014)
Share
dxotc0k
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 45 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-18
Skrócona nazwa emitenta
BGŻ SA
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ BGŻ S.A. 17 listopada 2014 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ BGŻ S.A. 17 listopada 2014 r. Raport bieżący 45/2014 z 18 listopada 2014 r. Zarząd Banku Gospodarki Żywnościowej ("Bank") przekazuje wykaz akcjonariuszy uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 17 listopada 2014 roku i posiadających co najmniej 5% głosów na tym zgromadzeniu. Akcjonariusze: 1. BNP PARIBAS SA ? 49.952.692 głosów, co stanowi 88,98% w ogólnej liczbie głosów i stanowiło 89,88% głosów na Walnym Zgromadzeniu; 2. RABOBANK INTERNATIONAL HOLDING B.V. ? 5.613.875 głosów, co stanowi 9,99% w ogólnej liczbie głosów i stanowiło 10,10 % głosów na Walnym Zgromadzeniu. Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
The list of shareholders holding at least 5% of the votes during the Extraordinary General Meeting of BGŻ S.A. on November 17, 2014 Current Report 45/2014 date November 18, 2014 The Management Board of Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. hereby discloses the list of shareholders participating in the Extraordinary General Meeting (“EGM”) on November 17, 2014 and holding at least 5% of votes during this meeting. Shareholders: 1. BNP PARIBAS SA – 49,952,692 votes, which represents 88.98% of the total number of votes and 89.88% of votes at the EGM; 2. Rabobank International Holding B.V. – 5,613,875 votes, which represents 9.99% of the total number of votes and 10.10% of votes at the EGM. Legal basis: Article 70 item 3 of the Act of 29 July 2005 on public offer and the conditions for introducing financial instruments to the organized trading system, and on public companies.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ SA
(pełna nazwa emitenta)
BGŻ SA Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-211 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
KASPRZAKA 10/16
(ulica) (numer)
22 860 44 00 22 860-50-00
(telefon) (fax)
relacje.inwestorskie@bgz.pl www.bgz.pl
(e-mail) (www)
526-100-85-46 010778878
(NIP) (REGON)
dxotc0k

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-18 Geert Embrechts Pierwszy Wiceprezes Zarządu
2014-11-18 Witold Okarma Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dxotc0k

Podziel się opinią

Share
dxotc0k
dxotc0k