Trwa ładowanie...
d1m99at
d1m99at
espi

BIOFACTORY S.A. - Transakcje na akcjach Biofactory S.A. zawarte przez Członka Rady Nadzorczej ora...

BIOFACTORY S.A. - Transakcje na akcjach Biofactory S.A. zawarte przez Członka Rady Nadzorczej oraz przez podmiot, w którym Członek Rady Nadzorczej jest członkiem organu zarządzającego (2/2013)
Share
d1m99at

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2013 | ESPI | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-10 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BIOFACTORY S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Transakcje na akcjach Biofactory S.A. zawarte przez Członka Rady Nadzorczej oraz przez podmiot, w którym Członek Rady Nadzorczej jest członkiem organu zarządzającego | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Biofactory S.A. ("Spółka") z siedzibą w Bieczu informuje, że w dniu 10 stycznia 2013 r. powziął informację w trybie art. 160 Ustawy o obrocie od Członka Rady Nadzorczej oraz od podmiotu, w którym Członek Rady Nadzorczej jest członkiem organu zarządzającego, o transakcjach zawartych na akcjach Spółki w 2012 r., których łączna wartość w roku kalendarzowym 2012 nie przekroczyła kwoty 5.000 Euro, przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu zawarcia transakcji. Członek Rady Nadzorczej w 2012 r. dokonał zbycia łącznie 870 akcji Biofactory S.A. za kwotę 2.131,50 zł oraz nabycia łącznie 900 akcji Biofactory S.A. za kwotę 1.962,00 zł. Szczegółowe zestawienie transakcji poniżej: - w dniu 19.09.2012 r. zbycie 870 szt. akcji Biofactory S.A. za łączną kwotę 2.131,50 zł, - w dniu 28.09.2012 r. nabycie 900 szt. akcji Biofactory S.A. za łączną kwotę 1.962,00 zł, Transakcje zostały zawarte na rynku NewConnect w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Podmiot, w którym Członek Rady Nadzorczej jest członkiem organu zarządzającego w 2012 r. dokonał zbycia 3.961 akcji Biofactory S.A. za łączną kwotę 8.942,77 zł. Szczegółowe zestawienie transakcji poniżej: - w dniu 06.09.2012 r. zbycia 2500 szt. akcji Biofactory S.A. za łączną kwotę 5.500,00 zł, (Transakcja zawarta poprzez umowę cywilno-prawną). - w dniu 19.09.2012 r. zbycie 1241 szt. akcji Biofactory S.A. za łączną kwotę 2.941,17 zł, - w dniu 26.09.2012 r. zbycie 220 szt. akcji Biofactory S.A. za łączną kwotę 501,60 zł, (Transakcje zostały zawarte na rynku NewConnect w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.) Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-10 Krzysztof Olbrycht Wiceprezes Zarządu Krzysztof Olbrycht

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1m99at

Podziel się opinią

Share
d1m99at
d1m99at