Trwa ładowanie...
d1m2yrb

BIOGENED S.A. - Ujawnienie stanu posiadania (27/2013)

BIOGENED S.A. - Ujawnienie stanu posiadania (27/2013)

Share
d1m2yrb

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 27 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BIOGENED S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ujawnienie stanu posiadania | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd BIOGENED SA (Spółka)
informuje o wpłynięciu do Spółki w dniu 4 stycznia 2013 r. zawiadomienia na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 185, poz. 1439 z późn. zm.) od PZU Asset Management SA z siedzibą w Warszawie działającego w imieniu Klientów na podstawie zawartych umów o zarządzanie porfelami instumentów finansowych, o ujawnieniu stanu posiadania. PZU Asset Management SA z siedzibą w Warszawie poinformowało, że w wyniku rozwiązania z dniem 1 stycznia 2013 r. niektórych umów o zarządzanie portfelami instrumentów finansowych, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, liczba akcji Spółki BIOGENED SA w porfelach inwestycyjnych Klientów zmniejszyła się o 114 326 akcji, a udział portfeli inwestycyjnych Klientów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu
przekroczył w dół 5%. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału: 114 326 Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki: 8,72% Liczba głosów z akcji: 114 326 Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 8,72% Liczba akcji posiadanych po zmianie udziału: 0 Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki: 0 Liczba głosów z akcji: 0 Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 0 | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1m2yrb

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-04 Andrzej Grzegorzewski Prezes Zarządu
2013-01-04 Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1m2yrb

Podziel się opinią

Share
d1m2yrb
d1m2yrb