Trwa ładowanie...
d3m7pnv
d3m7pnv
espi

BIOGENED S.A. - Zawiadomienie Akcjonariusza o stanie posiadania (12/2012)

BIOGENED S.A. - Zawiadomienie Akcjonariusza o stanie posiadania (12/2012)
Share
d3m7pnv

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-06-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BIOGENED S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie Akcjonariusza o stanie posiadania | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Biogened S.A. informuje o wpłynięciu do Spółki w dniu 11.06.2012 zawiadomienia Akcjonariusza z dnia 11.06.2012 r. ujawniające stan jego posiadania. W Zawiadomieniu przedstawiono, że w związku z opublikowanym przez spółkę Biogened S.A. raportem bieżącym EBI nr 13/2012 z dnia 6 czerwca 2012 r. (dotyczącym rejestracji przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS z dniem 4 czerwca 2012 roku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E) Akcjonariusz zawiadamia, iż w związku z powyższym wpisem do KRS 167.370 Akcji zwykłych na okaziciela serii E Life Science Technologies N.V. ("Akcjonariusz") informuje o aktualnym stanie posiadania na podstawie Art. 160 ust. 1 pkt 1) w zw. z ust 2 pkt 4) lit a) i b) Ustawy o Obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. Zmiana udziału w głosach dokonała się w związku z rejestracją podwyższenia przez sąd właściwy dla Emitenta kapitału zakładowego w drodze emisji nowej serii akcji
- serii E. Zmiana udziału w kapitale zakładowym i jednocześnie udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Biogened S.A. nie jest związana z dokonywaniem transakcji na akcjach podczas sesji na rynku NewConnect. Przed wpisem przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E Akcjonariusz posiadał 875.847 akcji Emitenta, stanowiących 76,55% kapitału zakładowego, uprawniających do wykonywania 76,55% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Po wpisie przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E Akcjonariusz posiada 1037502 akcji Emitenta, stanowiących 79,10% kapitału zakładowego Biogened S.A., uprawniających do 79,10% głosów na Walnym Zgromadzeniu Biogened S.A. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BIOGENED S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
91-342 Łódź
(kod pocztowy) (miejscowość)
Pojezierska 99
(ulica) (numer)
(42) 651 31 52 (42) 651 12 43
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
9471856923
(NIP) (REGON)
d3m7pnv

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-06-12 Jacek Płucienniczak Prezes Zarządu
2012-06-12 Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3m7pnv

Podziel się opinią

Share
d3m7pnv
d3m7pnv