Trwa ładowanie...
d2b9odk
espi

Biogened Spółka Akcyjna - Ustalenie tekstu jednolitego statutu BIOGENED S.A. (17/2014) - EBI

Biogened Spółka Akcyjna - Ustalenie tekstu jednolitego statutu BIOGENED S.A. (17/2014)
Share
d2b9odk
NEW CONNECT
Raport EBI nr 17 / 2014
Data sporządzenia: 2014-07-09
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Ustalenie tekstu jednolitego statutu BIOGENED S.A.
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd BIOGENED S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu 9 lipca 2014 r. Rada Nadzorcza Emitenta uchwałą nr 4/2014 ustaliła tekst jednolity Statutu Biogened S.A., który stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego Tekst jednolity Statutu uwzględnia zmiany dokonane uchwałami nr 21 i nr 22 Walnego Zgromadzenia podjętymi na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta w dniu 30 czerwca 2014 r. dotyczącymi §1 ust. 3 i §4 ust. 1 Statutu Emitenta. Szczegółowa treść uchwał ZWZA podjętych w dniu 30 czerwca 2014 r. została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym EBI nr 15/2014 w dniu 1 lipca 2014 r.
Załączniki
Plik Opis
Statut-tekst_jednolity-0.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)
d2b9odk

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Andrzej Grzegorzewski Prezes Zarządu
Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2b9odk

Podziel się opinią

Share
d2b9odk
d2b9odk