Trwa ładowanie...
d2d3o5o
d2d3o5o
espi

BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. - Nabycie akcji przez osobę zobowiązaną (12/2014)

BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. - Nabycie akcji przez osobę zobowiązaną (12/2014)
Share
d2d3o5o

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-04-14 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nabycie akcji przez osobę zobowiązaną | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Biomass Energy Project S.A. informuje, że dnia 14.04.2014 Spółka otrzymała zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, o nabyciu przez członka Rady Nadzorczej Emitenta w dniu 10.04.2014 roku 3 300 szt. akcji serii B Biomass Energy Project S.A. po średniej cenie 1,51 PLN (słownie: jeden złoty pięćdziesiąt jeden groszy) za jedną akcję, oraz o nabyciu przez tego samego członka Rady Nadzorczej Emitenta w dniu 11.04.2014 roku 1 800 szt. akcji serii B Biomass Energy Project S.A. po średniej cenie 1,50 PLN (słownie: jeden złoty pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję. Przed dokonaniem ww. zakupów osoba ta posiadała 626 szt. akcji Biomass Energy Project S.A. (stan sprzed powołania w skład Rady Nadzorczej Emitenta). Transakcje zostały dokonane na rynku NewConnect w trybie zwykłym sesyjnym. W sumie członek Rady Nadzorczej Emitenta, którego dotyczy komunikat, posiada 5726 szt. akcji Emitenta stanowiących 0,13 % wszystkich akcji serii B Biomass Energy
Project S.A. notowanych na NewConnect. Podstawa Prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych Osoby reprezentujące spółkę: Włodzimierz Majtkowski - Wiceprezes Zarządu | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BIOMASS ENERGY PROJECT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
86-011 Wtelno
(kod pocztowy) (miejscowość)
Kościelna 3
(ulica) (numer)
+48 (52) 382 83 83 +48 (52) 382 83 83
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
5542907667 340919180
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2d3o5o

Podziel się opinią

Share
d2d3o5o
d2d3o5o