Trwa ładowanie...
d148tpg
espi

BIOMAXIMA S.A. - Zawiadomienie od członka Rady Nadzorczej (1/2011)

BIOMAXIMA S.A. - Zawiadomienie od członka Rady Nadzorczej (1/2011)
Share
d148tpg
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2011
Data sporządzenia: 2011-01-28
Skrócona nazwa emitenta
BIOMAXIMA S.A.
Temat
Zawiadomienie od członka Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd BioMaxima S.A. informuje, iż w dniu 28.01.2011 roku otrzymał zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej o sprzedaży akcji BioMaxima S.A.1) Wskazanie przyczyny przekazania informacji, z określeniem więzi prawnej łączącej osobę zobowiązaną do przekazania informacji z emitentem: Członek Rady Nadzorczej BioMaxima S.A.2) Nazwa podmiotu dokonującego transakcji: BM Inwestor Sp. z o.o. w którym osoba zobowiązana jest członkiem organu zarządzającego.3) Wskazanie instrumentu finansowego oraz Emitenta, których dotyczy informacja;Akcje BioMaxima S.A.4) Rodzaj transakcji i tryb jej zawarcia;Sprzedaż akcji BioMaxima S.A.- transakcje zawarte na rynku nieregulowanym w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect.5) Data i miejsce zawarcia transakcji oraz wolumen i cena transakcji:Sprzedaż na rynku nieregulowanym NewConnect:dnia 28 grudnia 2010 r. - 100 szt. po cenie 7,95 zł za akcjednia 31 grudnia 2010 r.?10 szt. po cenie 8,00 zł za akcje.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BIOMAXIMA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BIOMAXIMA S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
20-460 Lublin
(kod pocztowy) (miejscowość)
Mireckiego 29-31
(ulica) (numer)
(81) 745 51 40 (81) 744 29 15
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-28 Henryk Lewczuk Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d148tpg

Podziel się opinią

Share
d148tpg
d148tpg