Trwa ładowanie...
d4naq0j
d4naq0j
espi

BIOMED-LUBLIN - Złożenie wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym GPW ... - EBI

BIOMED-LUBLIN - Złożenie wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym GPW akcji zwykłych na okaziciela serii B, C, D i E Spółki (3/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d4naq0j
NEW CONNECT
Raport EBI nr 3 / 2015
Data sporządzenia: 2015-01-20
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Złożenie wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym GPW akcji zwykłych na okaziciela serii B, C, D i E Spółki
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd spółki ?BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna (dalej: ?Spółka?, ?Emitent?) informuje, że w dniu 20 stycznia 2015 r. Spółka złożyła do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wnioski o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym GPW akcji zwykłych na okaziciela serii B, C, D i E Spółki. Wnioskowana przez Spółkę data wprowadzenia (rozpoczęcia notowań) akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW to 30 stycznia 2015 r. Jednocześnie Emitent złożył wniosek o wykluczenie akcji zwykłych na okaziciela serii B, C, D i E z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, pod warunkiem podjęcia przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwał w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym tych akcji. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Waldemar Sierocki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4naq0j

Podziel się opinią

Share
d4naq0j
d4naq0j