Trwa ładowanie...

Biorą zwolnienia lekarskie i wyjeżdżają na wakacje. Co im grozi?

Dorabianie u innego pracodawcy, remont mieszkania, wyjazd na wakacje... pomysłów na wykorzystanie zwolnienia lekarskiego można mieć wiele.

Biorą zwolnienia lekarskie i wyjeżdżają na wakacje. Co im grozi?Źródło: Thinkstockphotos
d12ntak
d12ntak
Dorabianie u innego pracodawcy, remont mieszkania, wyjazd na wakacje... pomysłów na wykorzystanie zwolnienia lekarskiego można mieć wiele. Poważne mogą być też reperkusje, gdy wyda się, że jesteśmy zdrowi jak ryba i oszukaliśmy swojego szefa. Ten jednak, by wyciągnąć jakiekolwiek konsekwencje wobec pracownika, wykorzystującego nieprawidłowo zwolnienie lekarskie, musi go skontrolować. W jaki sposób to się odbywa, tłumaczy Sebastian Zabłocki z Kancelarii Adwokackiej adw. Tomasza Posadzkiego w Gdańsku.

- Okazuje się, że na zwolnieniu lekarskim musimy być czujni. Kto nas może skontrolować i kiedy?

- Na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. Nr 60, poz. 636 z późniejszymi zmianami), do kontroli prawidłowości orzeczeń lekarskich uprawnieni są lekarze orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Kontrola następuje z inicjatywy ZUS. W przypadku, gdy pracodawca ma wątpliwości co do zasadności zwolnienia, może wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o przeprowadzenie kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby oraz wystawiania zaświadczeń lekarskich dla celów wypłaty wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje pracodawcę o wyniku postępowania.

- Na dostarczenie zwolnienia do pracodawcy lub ZUS mamy 7 dni. Zatem, jeśli przetrzymamy druk wydany przez lekarza, nie ma szans, żeby kontrola trafiła do nas np. w drugim dniu choroby. Czy w takim wypadku może nas skontrolować pracodawca? W jaki sposób?

- Zgodnie z przepisem art. 104(1) Kodeksu pracy w zakładach pracy, w których obowiązuje regulamin pracy, obowiązek oraz sposób usprawiedliwiania nieobecności w pracy dokonywany jest według przepisów tego regulaminu. W przypadku, gdy w danym zakładzie pracy taki regulamin nie obowiązuje, wówczas zastosowanie mają przepisy rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy, według których pracownik powinien uprzedzić pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy, jeżeli przyczyna tej nieobecności jest z góry wiadoma lub możliwa do przewidzenia.

d12ntak

W razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających stawienie się do pracy, którą z pewnością będzie choroba pracownika, pracownik jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić pracodawcę o przyczynie swojej nieobecności i przewidywanym okresie jej trwania, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy.

Jeżeli przepisy prawa pracy obowiązujące u danego pracodawcy nie określają sposobu zawiadomienia pracodawcy o przyczynie nieobecności pracownika w pracy, zawiadomienia tego pracownik dokonuje osobiście lub przez inną osobę, telefonicznie lub za pośrednictwem innego środka łączności – może to być np. drogą pocztową, przy czym za datę zawiadomienia uważa się wtedy datę stempla pocztowego. W przypadku nadzwyczajnych przyczyn, jak choćby obłożna choroba połączoną z brakiem lub nieobecnością domowników albo innym zdarzeniem losowym, dopuszczalne jest przekroczenie dwudniowego terminu.

Jeżeli chodzi o kwestię dostarczenia zaświadczenia lekarskiego do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, to obowiązek taki spoczywa na lekarzu, który zaświadczenia wystawił, w terminie do 7 dni od wystawienia zaświadczenia.

Ze względu na czas trwania czynności proceduralnych, jest mało prawdopodobne, aby kontrola zaświadczenia nastąpiła w ciągu dwóch dni. Należy jednak pamiętać, że celem zwolnienie od pracy udzielanego przez pracodawcę w przypadku choroby pracownika, jest odzyskanie sił oraz powrotu do zdrowia. W przypadku, gdyby pracodawca otrzymał wiadomość, że w trakcie trwania zwolnienia lekarskiego podejmujemy czynności sprzeczne z celem zwolnienia, wówczas możemy narazić się na zwrot wynagrodzenia za czas nieobecności w pracy spowodowany chorobą, karę porządkową wymierzoną przez pracodawcę, a w niektórych przypadkach nawet na zwolnienie dyscyplinarne na podstawie przepisu art.52 Kodeksu pracy.

ml /AK/WP.PL

d12ntak
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d12ntak