Trwa ładowanie...
dz3hqmu
espi

Black Lion NFI - Terminy przekazania raportów okresowych w roku 2011. (3/2011)

Black Lion NFI - Terminy przekazania raportów okresowych w roku 2011. (3/2011)
Share
dz3hqmu

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | Black Lion NFI | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Terminy przekazania raportów okresowych w roku 2011. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (dalej "Rozporządzenie") Zarząd spółki "Black Lion Narodowy Fundusz Inwestycyjny" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej "Fundusz" lub "Emitent") informuje, o zamiarze przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych, zawierających kwartalną informację finansową, o której mowa w § 87 ust. 1-3, ust. 4 zdanie wstępne oraz ust. 8 i 9 Rozporządzenia z wyłączeniem obowiązku przekazywania odrębnego jednostkowego raportu kwartalnego.Na podstawie § 83 ust. 3 Rozporządzenia Emitent informuje, że zamierza przekazać rozszerzony skonsolidowany raport półroczny, o którym mowa § 83 ust. 4 Rozporządzenia, zawierający skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem z przeglądu tego sprawozdania i nie będzie przekazywał odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.Na podstawie § 101 ust. 1 Rozporządzenia
Emitent rezygnuje z publikacji rozszerzonego raportu kwartalnego za II kwartał 2011 r.Emitent informuje, iż zamierza skorzystać ze zwolnienia z obowiązku publikacji raportu kwartalnego za ostatni kwartał 2010 r. i w związku z tym przekaże raport roczny i skonsolidowany raport roczny jednocześnie nie później niż w terminie 80 dni od daty zakończenia roku obrotowego w dniu wskazanym poniżej.Jednocześnie na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia, Zarząd podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2011 r.1. jednostkowy raport roczny za 2010 r.?21 marca 2011 r.2. skonsolidowany raport roczny za 2010 r.?21 marca 2011 r.3. rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2011 r.?16 maja 2011 r.4. rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2011 r.?30 sierpnia 2011 r.5. rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2011 r.?14 listopada 2011 r. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Black Lion Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA
(pełna nazwa emitenta)
Black Lion NFI Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-808 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Mińska 25
(ulica) (numer)
022 323 19 00 022 323 19 01
(telefon) (fax)
blacklion.com.pl
(e-mail) (www)
5261029318 010964606
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-28 Rafał Bauer Prezes Zarządu
2011-01-28 Monika Hałupczak Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dz3hqmu

Podziel się opinią

Share
dz3hqmu
dz3hqmu