Trwa ładowanie...
d409aiq
d409aiq
espi

BORYSZEW - Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych n ...

BORYSZEW - Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki BORYSZEW S.A (81/2014)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d409aiq
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 81 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-26
Skrócona nazwa emitenta
BORYSZEW
Temat
Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki BORYSZEW S.A
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 79/2014 z dnia 20 listopada 2014 roku Zarząd Boryszew S.A. (dalej: "Spółka") informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., po rozpatrzeniu wniosku Spółki, postanowił na podstawie Uchwały nr 1324/2014 z dnia 26 listopada 2014 roku dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki BORYSZEW S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. Jednocześnie Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić z dniem 28 listopada 2014 roku w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki BORYSZEW S.A., pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 28 listopada 2014 roku rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem ?PLBRSZW00011?. Podstawa prawna: Zgodnie z par. 34 ust. 1 pkt 2 ? 4 Rozporządzenia

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Boryszew Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
BORYSZEW Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-842 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Łucka 7/9
(ulica) (numer)
+48 22 658 65 68 +48 22 659 75 27
(telefon) (fax)
biuro@boryszew.com.pl boryszew.com.pl
(e-mail) (www)
837-000-06-34 750010992
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-26 Piotr Szeliga Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d409aiq

Podziel się opinią

Share
d409aiq
d409aiq