Trwa ładowanie...
d2y0j4c
d2y0j4c
espi

BORYSZEW - Dostosowanie stanu posiadania akcji Boryszew S.A. (13/2014)

BORYSZEW - Dostosowanie stanu posiadania akcji Boryszew S.A. (13/2014)
Share
d2y0j4c
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2014
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
BORYSZEW
Temat
Dostosowanie stanu posiadania akcji Boryszew S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie ("Spółka"), w nawiązaniu do Uchwały nr 4 § 1 ust. 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 lutego 2014r. w sprawie: scalenia (połączenia) akcji Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podjęcia czynności z tym związanych, zwraca się do Akcjonariuszy Spółki z prośbą o dostosowanie stanu posiadania akcji Spółki na rachunkach papierów wartościowych w ten sposób, aby posiadana liczba akcji Spółki w Dniu Referencyjnym, o ustaleniu którego Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym, stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby dziesięć. Powyższe ma na celu zminimalizowanie ryzyka niedojścia do skutku procedury scalenia akcji Spółki, z uwagi na ograniczoną liczbę akcji, które zostaną przyznane Akcjonariuszom w zamian za akcje stanowiące resztówki scaleniowe.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Boryszew Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
BORYSZEW Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
96-500 Sochaczew
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. 15 Sierpnia 106
(ulica) (numer)
46 863 02 01 46 863 02 01
(telefon) (fax)
boryszew@boryszew.com.pl boryszew.com.pl
(e-mail) (www)
837-000-06-34 750010992
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-02-21 Piotr Szeliga Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2y0j4c

Podziel się opinią

Share
d2y0j4c
d2y0j4c