Trwa ładowanie...
d1xg09l

Boryszew ma umowę ze Skanską dot. sprzedaży projektu przy ul Łuckiej 7/9

Warszawa, 19.07.2016 (ISBnews) - Eastside - Bis sp. z o.o. - spółka pośrednio zależna od Boryszewa - zawarła z podmiotami z grupy Skanska umowy dotyczące sprzedaży projektu inwestycyjnego, realizowanego na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Łuckiej 7/9 o powierzchni 5 727 m2 za łączną kwotę około 96 mln zł netto, podał Boryszew. Zamknięcie transakcji planowane jest na sierpień 2016 roku.

Share
d1xg09l

"Na powyższe transakcje składają się:

  1. warunkowa umowa sprzedaży prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości zawarta pod warunkiem nieskorzystania przez prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z ustawowego prawa pierwokupu przysługującego Miastu Stołecznemu Warszawa w stosunku do nieruchomości. Umowa przenosząca nieruchomość zostanie zawarta po spełnieniu ww. warunku;
  2. warunkowa umowa sprzedaży 100% udziałów SPV Boryszew 7 spółka z o.o. (umowa sprzedaży udziałów), będącej właścicielem praw autorskich do inwestycji oraz wyłącznym beneficjentem decyzji oraz pozwoleń administracyjnych dotyczących Inwestycji. Warunkiem wejścia w życie umowy sprzedaży udziałów jest zawarcie umowy przenoszącej nieruchomość" - czytamy w komunikacie. Boryszew podał, że środki na realizację transakcji zostały zabezpieczone na zawartym w tym celu rachunku escrow. Wartość w księgach rachunkowych sprzedawanych aktywów, łącznie z rozrachunkami związanymi ze zbywaną spółką, wynosi 85 mln zł.

Zamknięcie transakcji planowane jest na sierpień 2016 roku.

d1xg09l

W innym komunikacie Boryszew poinformował, że spółka Eastside - Bis złożyła oświadczenie drugiej stronie o formalnym odstąpieniu od przedwstępnej umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Łuckiej 7/9 z dnia 10 listopada 2015 r.

"Emitent przypomina, iż ww. umowa przedwstępna nie została do dnia publikacji raportu bieżącego nr 42/2016 zrealizowana z uwagi na brak pozyskania przez podmiot, z którym umowa ta została zawarta środków na finansowanie transakcji zakupu nieruchomości. W konsekwencji ww. umowa przedwstępna zostanie z dniem 18 lipca 2016 r. rozwiązana bez jakichkolwiek konsekwencji finansowych dla jej stron" - czytamy w komunikacie.

Grupa Boryszew to międzynarodowy koncern z branży automotive, posiadający ok. 20 zakładów w 8 krajach na 3 kontynentach i zatrudniający 8 tys. pracowników. Do grupy należą m. in. grupa Maflow, AKT, Theyson oraz Elana, a także należące do grupy Impexmetal Huta Aluminium Konin, Hutmen, Baterpol FŁT czy ZM.

(ISBnews)

d1xg09l

Podziel się opinią

Share
d1xg09l
d1xg09l