Trwa ładowanie...
d4fa246
d4fa246
espi

BORYSZEW - Nabycie obligacji przez jednostki zależne (69/2013)

BORYSZEW - Nabycie obligacji przez jednostki zależne (69/2013)
Share
d4fa246
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 69 / 2013
Data sporządzenia: 2013-09-13
Skrócona nazwa emitenta
BORYSZEW
Temat
Nabycie obligacji przez jednostki zależne
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Boryszew S.A. informuje, iż w dniu 13 września 2013 roku, dwie spółki zależne od Boryszew S.A. nabyły łącznie 9 obligacji imiennych, o wartości nominalnej 500.000 EUR każda, w ramach Programu emisji 5 ? letnich obligacji imiennych Boryszewa S.A. Obligacje zostały nabyte po Cenie Emisyjnej za łączną kwotę 4.500.000 EUR. Oprocentowanie obligacji zostało ustalone na warunkach rynkowych. Termin wykupu obligacji ? 30 września 2015 roku. Przedmiotowe obligacje imienne zastępują obligacje, których termin wykupu upłynął w dniu 13 września 2013 roku. Nabycie obligacji nastąpiło w celu lokowania wolnych środków finansowych w jednostkach zależnych. Zgodnie z par. 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Boryszew Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
BORYSZEW Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
96-500 Sochaczew
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. 15 Sierpnia 106
(ulica) (numer)
46 863 02 01 46 863 02 01
(telefon) (fax)
boryszew@boryszew.com.pl boryszew.com.pl
(e-mail) (www)
837-000-06-34 750010992
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-13 Piotr Szeliga Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4fa246

Podziel się opinią

Share
d4fa246
d4fa246