Trwa ładowanie...
d3c077i
d3c077i
espi

BORYSZEW - Pożar w zakładzie spółki zależnej (58/2015)

BORYSZEW - Pożar w zakładzie spółki zależnej (58/2015)
Share
d3c077i
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 58 / 2015
Data sporządzenia: 2015-04-13
Skrócona nazwa emitenta
BORYSZEW
Temat
Pożar w zakładzie spółki zależnej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Boryszew S.A., działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2005r. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm. ) ("Ustawa") informuje, że w dniu 13 kwietnia 2015 roku w godzinach porannych miał miejsce pożar w zakładzie produkcyjnym w Prenzlau należącym do Boryszew Oberflächentechnik Deutschland GmbH - spółki zależnej Emitenta. Według wstępnych informacji zniszczeniu uległa część hali produkcyjnej zakładu. Zarząd Boryszew S.A. informuje, że obecnie trwa dogaszanie pożaru oraz że niezwłocznie podjęto działania zmierzające do eliminacji jego skutków. Mienie, które uległo zniszczeniu było objęte ubezpieczeniem od tego rodzaju zdarzenia losowego, w tym od utraty zysku.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Boryszew Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
BORYSZEW Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-842 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Łucka 7/9
(ulica) (numer)
+48 22 658 65 68 +48 22 659 75 27
(telefon) (fax)
biuro@boryszew.com.pl boryszew.com.pl
(e-mail) (www)
837-000-06-34 750010992
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-04-13 Piotr Szeliga Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3c077i

Podziel się opinią

Share
d3c077i
d3c077i