Trwa ładowanie...
d3jy5g5
espi

BORYSZEW - Rejestracja praw do akcji serii F (85/2010)

BORYSZEW - Rejestracja praw do akcji serii F (85/2010)

Share
d3jy5g5
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 85 / 2010
Data sporządzenia: 2010-12-15
Skrócona nazwa emitenta
BORYSZEW
Temat
Rejestracja praw do akcji serii F
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Boryszew S.A. zawiadamia, iż Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych Uchwałą nr 830/10 z dnia 15 grudnia 2010 roku postanowił zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 752.238.564 prawado akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki Boryszew S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł każda oraz oznaczyć je kodem PLBRSZW00094, pod warunkiem dopuszczenia tych praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym.Zarejestrowanie praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki Boryszew S.A. nastąpi w terminie trzech dni od dnia otrzymania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym.Podstawa prawna:Zgodnie z § 34 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3jy5g5

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-15 Małgorzata Iwanejko Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3jy5g5

Podziel się opinią

Share
d3jy5g5
d3jy5g5