Trwa ładowanie...
d102wt1
d102wt1
espi

BORYSZEW - Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za 2014 rok (41/2015)

BORYSZEW - Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za 2014 rok (41/2015)
Share
d102wt1
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 41 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-21
Skrócona nazwa emitenta
BORYSZEW
Temat
Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za 2014 rok
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Boryszew S.A. informuje, że w dniu 20 marca 2015 roku podjął uchwałę w sprawie rekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Boryszew S.A. wypłaty dywidendy z zysku netto Spółki za 2014 rok w wysokości 10 (dziesięć) groszy na jedną akcję. Ostateczna decyzja dotycząca podziału zysku netto Spółki zostanie podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. zatwierdzające sprawozdanie finansowe Spółki za 2014 rok. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Boryszew Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
BORYSZEW Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-842 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Łucka 7/9
(ulica) (numer)
+48 22 658 65 68 +48 22 659 75 27
(telefon) (fax)
biuro@boryszew.com.pl boryszew.com.pl
(e-mail) (www)
837-000-06-34 750010992
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-21 Piotr Szeliga Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d102wt1

Podziel się opinią

Share
d102wt1
d102wt1