Trwa ładowanie...
dxdggp6
dxdggp6
espi

BORYSZEW - Zawiadomienie o zmianie udziałów (52/2013)

BORYSZEW - Zawiadomienie o zmianie udziałów (52/2013)
Share
dxdggp6

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 52 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BORYSZEW | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zmianie udziałów | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Boryszew S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 22 lipca 2013 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Romana Krzysztofa Karkosika, w którym informuje, iż dnia 18 lipca 2013 roku otrzymał zawiadomienie od Spółki Boryszew S.A. o wpłynięciu postanowienie z dnia z dnia 9 lipca 2013 roku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Syg. akt. WA.XIV.NS-Rej. KRS/019019/13/586 zgodnie, z którym w dniu 10 lipca 2013 roku nastąpiła rejestracja obniżenia kapitału zakładowego Boryszew S.A. z kwoty 225.671.569,20 (słownie: dwieście dwadzieścia pięć milionów sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć 20/100) złotych do kwoty 220.000.000,00 (słownie: dwieście dwadzieścia milionów) złotych, tj. o kwotę 5.671.569,20 zł (słownie: pięć milionów sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć 20/100). Obniżenie kapitału zostało dokonane poprzez umorzenie 56.715.692 (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów siedemset piętnaście
tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwie) Akcji własnych Spółki. W wyniku rejestracji w dniu 10 lipca 2013 roku umorzenie 56.715.692 Akcji własnych Spółki zmienił się udział Pana Romana Krzysztofa Karkosika w stanie posiadania akcji. Przed dniem umorzenia ? 9 lipca 2013 roku Pan Roman Krzysztof Karkosik posiadał bezpośrednio 1.155.155.166 sztuk akcji Boryszew SA, co stanowiło 51,19% udziału w kapitale zakładowym spółki i pośrednio poprzez spółki od niego zależne 166.676.330 sztuk akcji Boryszew SA, co stanowiło 7,38% udziału w kapitale zakładowym spółki. Posiadane akcje dawały 1.321.831.496 głosów na WZ, co stanowiło 58,57% ogólnej liczby głosów na WZ Boryszew SA. Na dzień 19 lipca 2013 roku Pan Roman Krzysztof Karkosik posiada bezpośrednio 1.155.165.166 sztuk akcji Boryszew SA, stanowiących 52,51% udziału w kapitale zakładowym oraz pośrednio poprzez spółki od niego zależne 124.315.012 sztuk akcji spółki Boryszew SA, stanowiących 5,65% udziału w kapitale zakładowym. Posiadane akcje uprawniają do 1.279.480.178
głosów na WZ, co stanowi 58,16% ogólnej liczby głosów na WZ Boryszew SA. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Boryszew Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
BORYSZEW Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
96-500 Sochaczew
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. 15 Sierpnia 106
(ulica) (numer)
46 863 02 01 46 863 02 01
(telefon) (fax)
boryszew@boryszew.com.pl boryszew.com.pl
(e-mail) (www)
837-000-06-34 750010992
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-22 Piotr Szeliga Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dxdggp6

Podziel się opinią

Share
dxdggp6
dxdggp6