Trwa ładowanie...
d24rsgq

BOŚ SA - Zawarcie aneksu do znaczącej umowy (33/2010)

BOŚ SA - Zawarcie aneksu do znaczącej umowy (33/2010)

Share
d24rsgq

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 33 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-11-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BOŚ SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie aneksu do znaczącej umowy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z § 5 ust.1 pkt 3 Rozp. Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2009.33.259), Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 18 listopada 2010 r. Bank zawarł aneks do umowy międzybankowej pożyczki syndykowanej w dwóch transzach w wysokości CHF 75 mln oraz EUR 18,5 mln z dnia 28 lipca 2010 r. (o umowie tej Bank poinformował w raporcie bieżącym RB nr 27/2010 opublikowany w dn. 29.07.2010) organizowanej przez konsorcjum banków: Crédit Agricole Corporate and Investment Banking, Erste Group Bank AG, Raiffeisen Zentralbank Österreich AG i UniCredit Bank Austria AG jako agentem. W wyniku aneksu transza w EUR została podwyższona o 32 mln EUR do kwoty 50,5 mln EUR. Oprocentowanie pożyczki wynosi LIBOR/EURIBOR plus marża, okres finansowania wynosi 2
lata. Środki pożyczki przeznaczone są na finansowanie potrzeb Banku.Łączna wartość umowy po podpisaniu aneksu w zł wynosi: 418 319 300 wg kursu średniego NBP z dnia 18.11.2010 r.Warunki cenowe umowy nie odbiegają od warunków rynkowych.Kryterium uznania niniejszej umowy za znaczącą jest wartość kapitałów własnych BOŚ S.A. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d24rsgq

| | | BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BOŚ SA | | Banki (ban) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-950 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Al Jana Pawła II | | 12 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 850 87 20 | | 850 88 91 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | bos@bosbank.pl | | www.bosbank.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 527-020-33-13 | | 006239498 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-11-19 Mariusz Klimczak Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d24rsgq

Podziel się opinią

Share
d24rsgq
d24rsgq