Trwa ładowanie...
d3haim3
d3haim3
espi

Bowim - Pismo biegłego rewidenta ? potwierdzenie informacji zawartych w raporcie bieżącym spółki ...

Bowim - Pismo biegłego rewidenta ? potwierdzenie informacji zawartych w raporcie bieżącym spółki nr 50/2014 (53/2014)
Share
d3haim3
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 53 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-05
Skrócona nazwa emitenta
Bowim
Temat
Pismo biegłego rewidenta ? potwierdzenie informacji zawartych w raporcie bieżącym spółki nr 50/2014
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 50/2014 z dnia 03 listopada 2014 roku, Zarząd ?Bowim? S.A. (dalej: ?Emitent" lub ?Bowim") przekazuje w załączeniu pismo biegłego rewidenta, sporządzone na wniosek Bowim, potwierdzające informacje podane przez Emitenta w zakresie porozumienia rozwiązującego umowę na przeprowadzenie badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego i ksiąg handlowych Spółki ?Bowim? S.A. oraz Grupy Kapitałowej ?Bowim? S.A. za 2014 rok., zawartej w dniu 29 lipca 2013 roku z firmą 4Audyt sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kościelnej 18/4. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 20 oraz § 26 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2009, nr 33, poz. 259 z późn. zm.).
Załączniki
Plik Opis
KNFBOWIM3112014.pdf Potwierdzenie audytora 4Audyt Sp. z o.o. informacji zawartych w raporcie bieżącym spółki nr 50/2014.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BOWIM SA
(pełna nazwa emitenta)
Bowim Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-200 Sosnowiec
(kod pocztowy) (miejscowość)
Niwecka 1E
(ulica) (numer)
+48 32 39 29 300 +48 32 39 29 380
(telefon) (fax)
firma@bowim.pl www.bowim.pl
(e-mail) (www)
645-22-44-873 277486060
(NIP) (REGON)
d3haim3

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-05 Adam Kidała Wiceprezes Zarządu
2014-11-05 Jacek Rożek Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3haim3

Podziel się opinią

Share
d3haim3
d3haim3