Trwa ładowanie...
d45i5zz
d45i5zz
espi

BRASTER S.A. - Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowy ...

BRASTER S.A. - Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (23/2014)
Share
d45i5zz

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 23 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-03 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | BRASTER S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki BRASTER S.A. informuje, iż w dniu 3 listopada 2014 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi od Pana Konrada Kowalczuka, Prokurenta i Dyrektora Finasowego, następującej treści: ?Ja niżej podpisany Konrad Kowalczuk, Prokurent i Dyrektor Finansowy BRASTER S.A., działając na podstawie art. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384, z późn. zm.) informuję, iż w dniu 31.10.2014 r. dokonałem, w ramach sesji zwykłej na rynku NewConnect, zakupu 899 szt. akcji Spółki BRASTER S.A. za cenę 8,35 zł za jedną akcję. Przed w/w zdarzeniem posiadałem 370 akcji Spółki, co stanowiło 0,01% kapitału zakładowego Spółki i dawało 370 głosów oraz stanowiło 0,01% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu BRASTER S.A. Po dokonaniu w/w transakcji posiadam samodzielnie 1 269 akcji Spółki, co stanowi 0,04% kapitału zakładowego Spółki i daje 1 269 głosów oraz
stanowi 0,04% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Jednocześnie informuję, że suma wartości transakcji, o których mowa w niniejszym zawiadomieniu, nie przekroczyła w 2014 roku progu 5.000 EUR. Ponadto, informuję, iż nie istnieją podmioty zależne ode mnie posiadające akcje Spółki, a także osoby, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3) lit c) ustawy o ofercie. W okresie 12 miesięcy od złożenia niniejszego zawiadomienia nie wykluczam zwiększenia Spółki posiadanych akcji BRASTER S.A.? | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)
d45i5zz

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-03 Henryk Jaremek Wiceprezes Zarządu
2014-11-03 Konrad Kowalczuk Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d45i5zz

Podziel się opinią

Share
d45i5zz
d45i5zz