Trwa ładowanie...
d1wlqt1
d1wlqt1
espi

BRASTER S.A. - Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowy ...

BRASTER S.A. - Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (21/2014)
Share
d1wlqt1

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 21 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-03 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | BRASTER S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki BRASTER S.A. informuje, iż w dniu 3 listopada 2014 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi od Pana Marcina Halickiego, Prezesa Zarządu Spółki, następującej treści: ?Ja niżej podpisany Marcin Halicki, Prezes Zarządu BRASTER S.A. (?Spółka?), działając na podstawie art. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384, z późn. zm.) informuję, iż w dniach 29 i 31 października 2014 roku dokonałem następujących transakcji: ? w dniu 29.10.2014 nabyłem w ramach sesji zwykłej na rynku NewConnect łącznie 10 072 szt. akcji Spółki BRASTER S.A. za średnią cenę 8,41 zł za akcję, ? w dniu 31.10.2014 nabyłem w transakcji pakietowej na rynku NewConnect 48 000 szt. akcji Spółki BRASTER S.A. za cenę 7,00 zł za akcję. Przed w/w zdarzeniem nie posiadałem akcji BRASTER S.A. Po dokonaniu w/w transakcji posiadam 58 072 akcje Spółki, co stanowi 1,93% kapitału
zakładowego Spółki i daje 58 072 głosy oraz stanowi 1,93% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Obowiązek przekazania niniejszej informacji wynika z faktu, iż w Spółce BRASTER S.A. wchodzę w skład organu zarządzającego, tj. pełnię funkcję Prezesa Zarządu Spółki. Jednocześnie informuję, że suma wartości transakcji, o których mowa w niniejszym zawiadomieniu, przekroczyła próg 5.000 EUR. Ponadto, informuję, iż nie istnieją podmioty zależne ode mnie posiadające akcje Spółki, a także osoby, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3) lit c) ustawy o ofercie. Jednocześnie w związku z przekonaniem co do dalszego wzrostu wartości BRASTER S.A. w okresie 12 miesięcy od złożenia niniejszego zawiadomienia, nie wykluczam zwiększenia stanu posiadania akcji Spółki.? | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)
d1wlqt1

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-03 Henryk Jaremek Wiceprezes Zarządu
2014-11-03 Konrad Kowalczuk Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1wlqt1

Podziel się opinią

Share
d1wlqt1
d1wlqt1