Trwa ładowanie...
d1nki6b

BRASTER S.A. - Zmniejszenie przez akcjonariusza udziału poniżej 10% w ogólnej liczbie głosów na W ...

BRASTER S.A. - Zmniejszenie przez akcjonariusza udziału poniżej 10% w ogólnej liczbie głosów na WZ (4/2015)

Share
d1nki6b

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-17 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | BRASTER S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zmniejszenie przez akcjonariusza udziału poniżej 10% w ogólnej liczbie głosów na WZ | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd BRASTER S.A. informuje, iż w dniu 16 lutego 2015 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. o następującej treści: ?Niniejszym, IPOPEMA Towarzystwo Fundusz Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (?Towarzystwo?'), ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa, na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1382, ze zm., dalej "Ustawa'), informuje, że w wyniku zbycia prze TOTAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (?TOTAL FIZ?) zarządzany przez IPOPEMA Towarzystwo Fundusz Inwestycyjnych SA (?Towarzystwo?), w transakcji pakietowej przeprowadzonej w alternatywnym systemie obrotu (na rynku NewConnect) w dniu 9 lutego 2015 r., a
rozliczonej w dniu 10 lutego 2015 r. akcji spółki BRASTER SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Szeligach (?Spółka'') udział funduszu Total FIZ spadł poniżej 10% w ogólnej liczbie głosów w tej Spółce. Przed w/w zdarzeniem fundusz TOTAL FIZ posiadał łącznie 305 716 akcji Spółki, co stanowiło 10,14% kapitału zakładowego Spółki i dawało 305 716 głosów oraz stanowiło 10,14% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Po w/w zdarzeniu fundusz TOTAL FIZ posiada łącznie 175 716 akcji Sp6łki, co stanowi 5,83% kapitału zakładowego Spółki i daje 175 716 głosów oraz stanowi 5,83% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.? | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1nki6b

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-17 Henryk Jaremek Wiceprees Zarządu
2015-02-17 Konrad Kowalczuk Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1nki6b

Podziel się opinią

Share
d1nki6b
d1nki6b