Trwa ładowanie...
d44g3l9

BUDIMEX - Budowa III etapu Business Garden Wrocław ? nowy kontrakt Budimeksu SA (92/2014)

BUDIMEX - Budowa III etapu Business Garden Wrocław ? nowy kontrakt Budimeksu SA (92/2014)

Share
d44g3l9

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 92 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-25 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | BUDIMEX | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Budowa III etapu Business Garden Wrocław ? nowy kontrakt Budimeksu SA | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | rb bx/92/2014 Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 25 listopada 2014 roku została podpisana umowa z Landprop Services I Sp. z o.o.. z siedzibą w Warszawie na realizację budowy III etapu Business Garden Wrocław tj. 3 budynków biurowych (4, 5, 7) oraz pawilonu restauracyjnego R1 ze wspólnym parkingiem podziemnym. Wartość umowy: 45 300 125 EUR netto, co stanowi 189 880 000,- PLN netto przeliczone po kursie średnim NBP z dn. 25.11.2014 (1EUR = 4,1916 PLN) Termin rozpoczęcia robót: 08.12.2014 (przekazanie placu budowy) Termin zakończenia robót: 01.09.2016 r. Okres gwarancji: 10 lat, z wyłączeniem: wyposażenia (5 lat), zieleni (3 lata), urządzeń i części ruchomych (2 lata) Warunki finansowe: Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% ceny kontraktowej brutto (ważna przez okres realizacji kontraktu + 3 miesiące) 5% ceny kontraktowej brutto gwarancja bankowa na okres rękojmi i gwarancji + 3 miesiące Kary umowne płacone przez wykonawcę: 0,05 % ceny kontraktowej brutto za każdy dzień opóźnienia w realizacji
kamieni milowych i realizacji całości kontraktu oraz usuwaniu usterek. Jeżeli opóźnienie przekroczy 2 mies. kara dodatkowa wyniesie 10% ceny kontraktowej brutto. W przypadku dotrzymania termin końcowego kary za kamienie milowe zostają anulowane. Maksymalna wartość kar: Łączna wysokość kary dla wszystkich opóźnień łącznie nie może przekroczyć 20% ceny kontraktowej brutto. Zastrzeżenie kary umownej nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej na zasadach ogólnych. Wartość umowy przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d44g3l9

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Budimex SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BUDIMEX | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 01-040 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Stawki | | 40 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 022 6236000 | | 022 6236001 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | info@budimex.com.pl | | budimex.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 5261003187 | | 010732630 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-25 Dariusz Blocher Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d44g3l9

Podziel się opinią

Share
d44g3l9
d44g3l9