Trwa ładowanie...
d1rbgta
espi

BUDIMEX - Budowa Zespołu Biurowo-Handlowo-Mieszkalnego przy ul. Kruczkowskiego 2 w Warszawie ? po...

BUDIMEX - Budowa Zespołu Biurowo-Handlowo-Mieszkalnego przy ul. Kruczkowskiego 2 w Warszawie ? powzięcie informacji o wyborze oferty Budimeksu SA (5/2012)

Share
d1rbgta
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2012
Data sporządzenia: 2012-01-19
Skrócona nazwa emitenta
BUDIMEX
Temat
Budowa Zespołu Biurowo-Handlowo-Mieszkalnego przy ul. Kruczkowskiego 2 w Warszawie ? powzięcie informacji o wyborze oferty Budimeksu SA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
rb bx/05/2012 Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 19 stycznia 2012 r. dowiedział się o wyborze oferty Budimeksu SA przez Powiśle Park Sp. z o.o. w postępowaniu na wybór generalnego wykonawcy Zespołu Biurowo-Handlowo-Mieszkalnego przy ul. Kruczkowskiego 2 w Warszawie. Wartość oferty: 173 000 000 złotych netto Termin rozpoczęcia robót: nie później niż 20 dni po dacie wejścia kontraktu w życie Termin zakończenia robót: 24 miesiące od daty rozpoczęcia robót Okres gwarancji: 60 miesięcy Warunki finansowe: Płatność 30 dni od daty dostarczenia faktury zamawiającemu. Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% zatwierdzonej kwoty kontraktu brutto Maksymalna wysokość kar: 10% zatwierdzonej kwoty kontraktowej brutto Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. Wartość oferty przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1rbgta

| | | Budimex SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BUDIMEX | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 01-040 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Stawki | | 40 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 6236000 | | 022 6236001 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@budimex.pl | | budimex.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5261003187 | | 010732630 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-19 Dariusz Blocher prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1rbgta

Podziel się opinią

Share
d1rbgta
d1rbgta