Trwa ładowanie...
dxviypg
dxviypg
espi

BUDIMEX - Podpisanie aneksu do umowy na gwarancje bankowe z Alior Bankiem SA (89/2014)

BUDIMEX - Podpisanie aneksu do umowy na gwarancje bankowe z Alior Bankiem SA (89/2014)
Share
dxviypg
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 89 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-17
Skrócona nazwa emitenta
BUDIMEX
Temat
Podpisanie aneksu do umowy na gwarancje bankowe z Alior Bankiem SA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
rb bx/89/2014 Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 17 listopada 2014 r. został poinformowany o podpisaniu przez Alior Bank SA aneksu do umowy o linię na gwarancje bankowe, o zawarciu i zmianach której Budimex informował w raportach bieżących: nr 53/2013 z dnia 22 sierpnia 2013 roku i 63/2014 z dnia 7 sierpnia 2014 r. Aneks ustala nową kwotę limitu w wysokości 101.000.000,- PLN (słownie złotych: sto jeden milionów) do wysokości której Budimex może zlecać Bankowi wystawianie gwarancji bankowych. Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie. Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Budimex SA
(pełna nazwa emitenta)
BUDIMEX Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-040 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Stawki 40
(ulica) (numer)
022 6236000 022 6236001
(telefon) (fax)
info@budimex.com.pl budimex.com.pl
(e-mail) (www)
5261003187 010732630
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-17 Dariusz Blocher Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dxviypg

Podziel się opinią

Share
dxviypg
dxviypg