Trwa ładowanie...
dk4tbqn

BUDIMEX - Wykaz informacji określonych w art. 56 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej przekazanych ...

BUDIMEX - Wykaz informacji określonych w art. 56 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej przekazanych przez Budimex SA w 2010 roku (3/2011)

Share
dk4tbqn
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2011
Data sporządzenia: 2011-01-11
Skrócona nazwa emitenta
BUDIMEX
Temat
Wykaz informacji określonych w art. 56 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej przekazanych przez Budimex SA w 2010 roku
Podstawa prawna
Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości
Treść raportu:
Zarząd Budimeksu SA przesyła wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych przez Budimex SA do publicznej wiadomości w 2010 roku. Wykaz znajduje się w załączniku do niniejszego raportu. Treść wszystkich raportów dostępna jest na stronie internetowej Budimeksu SA: www.budimex.pl. Oryginały raportów znajdują się w siedzibie firmy w Warszawie przy ul. Stawki 40.
Załączniki
Plik Opis
Zestawienie raportów przekazanych do KNF w 2010 roku.pdf Zestawienie raportów przekazanych w 2010 r. do KNF

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-11 Dariusz Blocher prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dk4tbqn

Podziel się opinią

Share
dk4tbqn
dk4tbqn