Trwa ładowanie...
d2kyksq
espi

BUDOPOL - Powołanie osoby zarządzającej (43/2014)

BUDOPOL - Powołanie osoby zarządzającej (43/2014)
Share
d2kyksq

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | | | | | | | | | |
| | | | Data | | Imię i Nazwisko | | | Stanowisko/Funkcja | | Podpis | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 2014-11-13 | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | |
| Grzegorz Pleskot | Prezes Zarządu | | Grzegorz Pleskot | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 43 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-19 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | BUDOPOL | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Powołanie osoby zarządzającej | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Budopol Wrocław S.A. w upadłości układowej (?Emitent?) informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 18 lipca br. podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 18 lipca br. osoby zarządzającej w osobie Pana Ireneusza Radaczyńskiego. Pan Ireneusz Radaczyński został powołany na funkcję Członka Zarządu Emitenta do spraw restrukturyzacji. Informacje dotyczące Prezesa Zarządu Emitent przekazał raportem bieżącym nr 38/2014 z dnia 7 lipca br. Pan Ireneusz Radaczyński według złożonego oświadczenia nie uczestniczy jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej. Pan Ireneusz Radaczyński uczestniczy jako członek organu w innej osobie prawnej prowadzącej działalność konkurencyjną w stosunku do Emitenta.
Pan Ireneusz Radaczyński nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BUDOPOL-WROCŁAW SA w upadłości układowej
(pełna nazwa emitenta)
BUDOPOL Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-149 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Racławicka 15/19
(ulica) (numer)
071 799 39 00 071 799 39 05
(telefon) (fax)
budopol@budopol.wroc.pl www.budopol.wroc.pl
(e-mail) (www)
899-10-20-923 930423002
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-19 Norbert Palimąka Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2kyksq

Podziel się opinią

Share
d2kyksq
d2kyksq