Trwa ładowanie...
d3ll2xn
espi

BUDVAR CENTRUM S.A. - Ujawnienie stanu posiadania (23/2014)

BUDVAR CENTRUM S.A. - Ujawnienie stanu posiadania (23/2014)

Share
d3ll2xn

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 23 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BUDVAR CENTRUM S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ujawnienie stanu posiadania | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd BUDVAR Centrum SA, stosownie do art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej, informuje, iż w dniu 21marca 2014 roku Spółka została powiadomiona przez: 1. pana Marka Trzcińskiego pełniącego funkcję Prezesa Zarządu BUDVAR Centrum SA, że w wyniku: 1) wniesienia przez niego akcji na okaziciela spółki BUDVAR Centrum SA w liczbie 8.544.500 sztuk o wartości nominalnej 1 zł każda, aportem do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działającej pod firmą UMT Sp. z o.o. z siedzibą w Zduńskiej Woli, w której objął 95 % udziałów, posiada on bezpośrednio 296 akcji spółki BUDVAR Centrum SA. Wartość wniesionego przez niego aportu to 17.964.450,00 zł. Przed dokonaniem przedmiotowej transakcji Marek Trzciński posiadał bezpośrednio 8.544.796 sztuk akcji w/w Spółki, co stanowiło 86,34 %-owy udział w kapitale zakładowym BUDVAR Centrum S.A. oraz 86,34 %-owy udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Po dokonaniu wyżej opisanej transakcji Marek Trzciński posiada bezpośrednio 296 sztuk akcji
BUDVAR Centrum SA, co stanowi 0,003 %-owy udział w kapitale zakładowym BUDVAR Centrum S.A. oraz 0,003 %-owy udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Podmiotem zależnym od niego, który posiada akcje BUDVAR Centrum SA jest spółka UMT Sp. z o.o. UMT Sp. z o.o. posiada 9.004,500 sztuk akcji BUDVAR Centrum SA, co stanowi 90,99 %-owy udział w kapitale zakładowym BUDVAR Centrum S.A. oraz 90,99 %-owy udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 2) wniesienia przez jego żonę, Urszulę Trzcińską, pełniącą funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej BUDVAR Centrum SA, akcji na okaziciela spółki BUDVAR Centrum SA w liczbie 450.000 sztuk o wartości nominalnej 1 zł każda aportem do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działającej pod firmą UMT Sp. z o.o. z siedzibą w Zduńskiej Woli, w której objęła 5 % udziałów, przesłała ona być posiadaczem akcji spółki BUDVAR Centrum SA. 2. panią Urszulę Trzcińską, pełniącą funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej BUDVAR Centrum SA, że w wyniku: 1)
wniesienia przez nią akcji na okaziciela spółki BUDVAR Centrum SA w liczbie 450.000 sztuk o wartości nominalnej 1 zł każda, aportem do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działającej pod firmą UMT Sp. z o.o. z siedzibą w Zduńskiej Woli, w której objęła 5 % udziałów, nie posiada bezpośrednio akcji spółki BUDVAR Centrum SA. Wartość wniesionego przez aportu to 945.000 zł. Przed dokonaniem przedmiotowej transakcji Urszula Trzcińska posiadała bezpośrednio 450.00 sztuk akcji w/w Spółki, co stanowiło 4,55 %-owy udział w kapitale zakładowym BUDVAR Centrum S.A. oraz 4,55 %-owy udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Po dokonaniu wyżej opisanej transakcji Urszula Trzcińska nie posiada bezpośrednio akcji BUDVAR Centrum SA. Podmiotem, w którym posiada udziały (5 %), a który posiada akcje BUDVAR Centrum SA, jest spółka UMT Sp. z o.o. UMT Sp. z o.o. posiada 9.004.500 sztuk akcji BUDVAR Centrum SA, co stanowi 90,99 %-owy udział w kapitale zakładowym BUDVAR Centrum S.A. oraz 90,99 %-owy udział w
ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 2) wniesienia przez jej męża Marka Trzcińskiego, Prezesa Zarządu BUDVAR Centrum SA akcji na okaziciela spółki BUDVAR Centrum SA w liczbie 8.544.500 sztuk o wartości nominalnej 1 zł każda, aportem do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działającej pod firmą UMT Sp. z o.o. z siedzibą w Zduńskiej Woli, w której objął 95 % udziałów, posiada on bezpośrednio 296 akcji spółki BUDVAR Centrum SA. Przed dokonaniem przedmiotowej transakcji posiadał bezpośrednio 8.544.796 sztuk akcji w/w Spółki, co stanowiło 86,34 %-owy udział w kapitale zakładowym BUDVAR Centrum S.A. oraz 86,34 %-owy udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 3. UMT Sp. z o.o., iż w dniu 21 marca 2014 roku, zawiązana została spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działająca pod firmą UMT Sp. z o.o., która w wyniku wniesienia aportem przez jej wspólników Marka Trzcińskiego i Urszulę Trzcińską akcji na okaziciela spółki BUDVAR Centrum SA z siedzibą w Zduńskiej Woli w liczbie
9.004.500 sztuk o wartości nominalnej 1 zł każda na pokrycie kapitału zakładowego, jest w posiadaniu 9.004.500 akcji spółki BUDVAR Centrum SA. Wartość aportu wynosi 18.909.450,00 zł. Przed dokonaniem przedmiotowej transakcji UMT Sp. z o.o. nie posiadała akcji BUDVAR Centrum S.A. Po dokonaniu wyżej opisanej transakcji UMT BUDVAR Centrum SA posiada bezpośrednio 9.004.500 sztuk akcji BUDVAR Centrum SA, co stanowi 90,99 %-owy udział w kapitale zakładowym BUDVAR Centrum S.A. oraz 90,99 %-owy udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ll2xn

| | | BUDVAR CENTRUM SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BUDVAR CENTRUM S.A. | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 98-220 | | Zduńska Wola | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Przemysłowa | | 36 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 0-43 824 31 32 | | 0-43 824 31 33 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | m.sobczak@budvar.pl | | www.budvar.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 829-16-35-137 | | 730353650 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Marek Trzciński Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ll2xn

Podziel się opinią

Share
d3ll2xn
d3ll2xn