Trwa ładowanie...
d1dwemw
espi

BUMECH S.A. - Ustalenie tekstu jednolitego Statutu (34/2013)

BUMECH S.A. - Ustalenie tekstu jednolitego Statutu (34/2013)

Share
d1dwemw

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 34 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BUMECH S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ustalenie tekstu jednolitego Statutu | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | BUMECH S.A. (dalej: Spółka, Emitent) informuje, iż w związku z wydaniem na podstawie art. 451 § 2 kodeksu spółek handlowych wszystkich akcji serii E posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B i równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Bumech S.A. do kwoty 8 308 029,00 (słownie: osiem milionów trzysta osiem tysięcy dwadzieścia dziewięć) zł zgodnie z art. 452 § 1, Rada Nadzorcza na mocy uchwały podjętej dnia 22.02.2013 roku ustaliła tekst jednolity Statutu, który stanowi załącznik do niniejszego raportu. O kolejnych podwyższeniach kapitału zakładowego w związku z wydawaniem akcji serii E Emitent szczegółowo informował w raportach bieżących o numerach: 78/2012 z 11.09.2012 roku, 82/2012 z 21.09.2012 roku i 87/2012 z 27.09.2012 roku, 12/2013 z dnia 01.02.2013 roku, 13/2013 z dnia 06.02.2013 roku, 26/2013 z dnia 14.02.2013 roku oraz 29/2013 z dnia 15.02.2013 roku. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 lit. b) RMF z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Tekst jednolity Statutu.pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1dwemw

| | | BUMECH SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BUMECH S.A. | | Elektomaszynowy (ele) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-389 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Krakowska | | 191 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 32 789 38 50 | | 32 789 38 51 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@bumech.pl | | www.bumech.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 954-00-05-359 | | 272129154 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-22 Zygmunt Kosmała Prezes Zarządu
2013-02-22 Dariusz Dźwigoł Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1dwemw

Podziel się opinią

Share
d1dwemw
d1dwemw